Dansk-engelsk oversættelse af "boghandel"

DA

"boghandel" engelsk oversættelse

DA

boghandel {en}

volume_up
boghandel
Men så så jeg et nedsat eksemplar af den i min boghandel.
But then I saw in a bookshop a discounted copy.
Vi har oplevet, hvordan man smadrede vinduet i en boghandel, som også under diktaturets sorte år var udsat for lignende handlinger.
There was an attack on the window of a bookshop which suffered similar acts during the black years of the dictatorship.
Hr. kommissær, også i den landsby i Schwarzwald, hvor jeg bor, ville en boghandel sikkert heller ikke kunne køre længere.
Commissioner, in the village where I live in the Black Forest, it would certainly no longer be possible to run a bookshop.
boghandel
Denne søgning svarer til, at man i en boghandel leder efter bøger, der ligner det første bind af Harry Potter-bøgerne.
This search is like searching a bookstore to find books similar to the first Harry Potter novel.

Eksempelsætninger "boghandel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDenne søgning svarer til, at man i en boghandel leder efter bøger, der ligner det første bind af Harry Potter-bøgerne.
This search is like searching a bookstore to find books similar to the first Harry Potter novel.
DanishMen så så jeg et nedsat eksemplar af den i min boghandel.
But then I saw in a bookshop a discounted copy.
DanishMine forældre havde en lille boghandel i en lille by.
My parents had a small book shop in a small town.
DanishHr. kommissær, også i den landsby i Schwarzwald, hvor jeg bor, ville en boghandel sikkert heller ikke kunne køre længere.
Commissioner, in the village where I live in the Black Forest, it would certainly no longer be possible to run a bookshop.
DanishVi har oplevet, hvordan man smadrede vinduet i en boghandel, som også under diktaturets sorte år var udsat for lignende handlinger.
There was an attack on the window of a bookshop which suffered similar acts during the black years of the dictatorship.
DanishFor ikke så længe siden blev en kristen boghandel i Østtyrkiet angrebet med våben af hæren, hvor en person døde, og 26 blev såret.
Not so long ago, a Christian bookshop in Eastern Turkey was besieged by armed soldiers, as a result of which one person was killed and 26 wounded.
DanishPå samme måde som vi ikke kontrollerer, hvilke bøger folk måtte ønske at købe i en boghandel, skal vi heller ikke forsøge at kontrollere, hvad de ser i fjernsynet.
We should no more seek to control what people watch than we would seek to control what books they might wish to buy in a bookshop.
DanishDet ville f.eks. være en tjenesteydelse, som ingen selv nok så stor boghandel kunne tilbyde forbrugeren, og her kunne der også findes en vis større konkurrenceevne.
This for instance would be a service that no bookshop, however large, could provide for consumers, and it would raise libraries ' ability to compete.
DanishNår man hører debatten her i dag, må jeg konstatere, at det, som er aftalt mellem den østrigske og tyske boghandel og Kommissionen, overhovedet ikke er blevet nævnt i debatten.
Listening to the debate here today, I can see that what was agreed between the Austrian and Germany book trade and the Commission has still found no place in this debate.
DanishVel, hr. formand, efter min mening, også efter alt, hvad De har sagt, er det dødsstødet for den lille boghandel, for kvalitetsbogen, for beskæftigelsen, hvis man slipper den faste bogpris fri.
Well, it seems to me, and following everything you have said, that abandoning book price fixing sounds the death knell for the small bookseller, for quality books and for jobs.