Dansk-engelsk oversættelse af "boghandler"

DA

"boghandler" engelsk oversættelse

DA

boghandler {en}

volume_up
boghandler
Lige så snart vi frigiver fastprisen på bøger - det er allerede blevet sagt af en kollega - vil de små boghandler forsvinde.
Once we scrap book pricing, as another Member has already said, the small booksellers will disappear.
Nationale ordninger for faste bogpriser kan tage udgangspunkt i en national lovgivning eller i aftaler mellem virksomheder, i det foreliggende tilfælde mellem forlag og boghandler.
National systems of fixed book prices may be based on national regulations or an agreement between companies, and in the case in point, between publishers and booksellers.

Eksempelsætninger "boghandler" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe eneste detailforretninger, hvor jeg gerne tilbringer lang tid, er i små boghandler.
The only shops in which I like to spend considerable time are small bookshops.
DanishVed De ikke, hvem der er nødt til at give rabatter til den lille boghandler?
Do you not know who has to guarantee the discounts for the small bookshop?
DanishKlagerne kom altså også fra videnskabelige cirkler, men også fra andre boghandler.
So the complaints were coming from academic circles too, as well as from other bookshops.
DanishJeg tror, at disse små boghandler er meget stærkt afhængige af en fastprisordning for bøger.
I believe these small bookshops depend very strongly on this issue of fixed book prices.
DanishJeg vil sige, ikke kun bøger, men også de små boghandler.
I would say that this applies not only to books but also to small bookshops.
DanishMan kan da ikke have bøger i de europæiske boghandler, som har den titel, at " Unionen begår svig!
It is unacceptable to sell books entitled 'L ' unione fa la truffa ' in European bookshops.
DanishSå siger man også: Hvis der ingen fastprisordning for bøger er, kommer mange mindre boghandler til at gå fallit.
Then too we are told that, without book price fixing, a lot of smaller bookshops will go under.
DanishMen for at denne mangfoldighed kan være til stede, kræver det også, at der er mange forlag og boghandler.
However, in order to have this diversity we also need to have a variety of publishing houses and bookshops.
DanishKvoter: Ville vi indføre en kvote på salg i boghandler?
Quotas: would we apply a quota on sales in bookshops?
DanishJeg tror, at der er tale om en vis beskyttelse af disse små boghandler i forbindelse med fastprisordningen for bøger.
I believe that fixed prices do indeed offer these small bookshops a certain degree of protection.
DanishLige så snart vi frigiver fastprisen på bøger - det er allerede blevet sagt af en kollega - vil de små boghandler forsvinde.
Once we scrap book pricing, as another Member has already said, the small booksellers will disappear.
DanishI løbet af de seneste måneder har en ny mode holdt sit indtog på diskoteker, boghandler og nightshops i Belgien.
I do not, therefore, have any ambition to put in place an upper limit for the inclusion of water which, even at 20 %, has the effect of misleading the consumer.
DanishMen jeg fastslår også, hvis jeg går til boghandlere, alle boghandler, at udbuddet af værdifulde bøger for det meste er begrænset, også i Europa.
But I also find, when I go to a bookshop, any bookshop, that the range of quality books on offer is usually limited, even in Europe.
DanishEndelig frygter man på baggrund af videnskabelige studier, at antallet af boghandler i tilfælde af en ophævelse af denne ordning vil blive reduceret fra 4.000 til kun 800.
Finally, many scientific studies fear that the number of bookshops would drop from 4 000 to just 800 in the event of this regulation being abolished.
DanishHver boghandler, der må lukke, fordi han ikke kan følge med den store papirvarehandlers udsalg, er et tab for regionens åndelige nærforsyning.
Every bookshop that has to close down because it cannot keep up with the cheap goods supplied by a big stationer's shop, is a loss for the region's local supply of intellectual commodities.
DanishResultatet vil være følgende: Fastprisordningen afskaffes, mangelen på rabatter bliver ved med at være, som den er i dag, og til sidst dør 5.0-6.000 boghandler i Tyskland.
The result will be that fixed prices will decrease, and the lack of discounts will continue, and in the end, 5 0-6 000 bookshops in Germany will cross the great divide.
DanishNationale ordninger for faste bogpriser kan tage udgangspunkt i en national lovgivning eller i aftaler mellem virksomheder, i det foreliggende tilfælde mellem forlag og boghandler.
National systems of fixed book prices may be based on national regulations or an agreement between companies, and in the case in point, between publishers and booksellers.