Dansk-engelsk oversættelse af "bogstav"

DA

"bogstav" engelsk oversættelse

EN
DA

bogstav {et}

volume_up
bogstav (også: brev)
En sådan holdning er negationen selv af samrådsprocedurens ånd og bogstav.
This attitude negates the very spirit and letter of the conciliation procedure.
Det er på høje tid, at vi vender tilbage til Oslo-aftalens ånd og bogstav.
It is high time we returned to the letter and spirit of the Oslo Accords.
Man har også glemt unionstraktatens ånd og bogstav.
We have also forgotten about the spirit and letter of the Treaty on European Union.

Eksempelsætninger "bogstav" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEn sådan holdning er negationen selv af samrådsprocedurens ånd og bogstav.
This attitude negates the very spirit and letter of the conciliation procedure.
DanishDet er derfor i strid med ikke bare forfatningens ånd, men også dens bogstav.
It therefore goes against not only the spirit but the very letter of your Constitution.
DanishDet er den eneste reaktionsmulighed, der er i tråd med traktaternes bogstav og ånd.
This is the only course of action in keeping with the letter and spirit of the treaties.
DanishDet er på høje tid, at vi vender tilbage til Oslo-aftalens ånd og bogstav.
It is high time we returned to the letter and spirit of the Oslo Accords.
DanishDet stikker ofte dybere end aftalens ordlyd eller lovens bogstav.
It often goes deeper than the wording of the agreement or the letter of the law.
DanishMange europæiske stater anvender ikke Haagkonventionen enten i ånd eller i bogstav.
Many European states do not implement the Hague Convention either in spirit or, indeed, in law.
DanishEftersom vi er modstandere af både ånd og bogstav i betænkningen, har vi stemt imod.
Since we are opposed to both the spirit and the letter of this report, we have voted against it.
DanishVi forstår grundene, men vi forsøger også at efterleve EU-lovgivningens ånd og bogstav.
It was therefore right, in legal terms and for practical purposes.
DanishDet er i strid med både forretningsordenens ånd og bogstav.
That is contrary to both the spirit and the letter of the Rules of Procedure.
DanishAlt, hvad der ikke er i streng overensstemmelse med lovens bogstav, er en advokat forbudt.
Lawyers are forbidden to do anything that is not strictly legal.
DanishDet er helt uretfærdigt og går efter min mening imod den europæiske lovgivnings ånd og bogstav.
It is grossly unfair and I believe that it is against the letter and the spirit of European law.
DanishMan har også glemt unionstraktatens ånd og bogstav.
We have also forgotten about the spirit and letter of the Treaty on European Union.
DanishI det mindste hvis alle parter medvirker i overensstemmelse med dens ånd og bogstav.
That is to say, provided that all parties provide their cooperation to the letter and spirit of the agreement.
DanishJeg kan sige, at jeg kan acceptere størstedelen af Deres ændringsforslag, enten i deres ånd eller deres bogstav.
I must say that I accept most of your amendments, in both spirit and letter.
DanishEU har pligt til at garantere traktaternes bogstav og ånd og overvåge vores værdier.
In the fight against terrorism, American politicians regularly talk about the need to use unconventional methods.
DanishVirksomheders forretningsresultater kan lægges i ruiner, hvis et bogstav eller et punktum bliver anbragt forkert.
Companies ' profits can dive if a letter or dot is put in the wrong place.
DanishJeg har ikke til hensigt at bryde hverken ånd eller bogstav i nogen som helst international konvention.
I have no intention of infringing either the spirit or the letter of any international convention whatsoever.
DanishVi troede, at forordningens ånd og bogstav indebar, at verifikatorerne skulle være enkeltpersoner.
We felt that according to the spirit and the letter of the regulation, environmental auditors had to be natural persons.
DanishHvad angår beslutningen om Tyrkiet af 19. september 1995, vil Kommissionens respektere dens ånd og bogstav.
The 19 September 1995 resolution on Turkey will be respected by the Commission both in the letter and the spirit.
DanishBlokland, jeg er af den opfattelse, at min udlægning er i overensstemmelse med forretningsordenens ånd og bogstav.
Mr Blokland, I believe my interpretation is in line with the letter and spirit of our Rules of Procedure.