Dansk-engelsk oversættelse af "bogstaveligt"

DA

"bogstaveligt" engelsk oversættelse

DA

bogstaveligt {adverbium}

volume_up
bogstaveligt (også: bogstavelig talt)
Hooliganisme har bogstaveligt og i overført betydning overskredet alle grænser.
Hooliganism has transcended all borders, both literally and figuratively speaking.
De tre budgetmyndigheder anmodes om at opfatte dette budskab bogstaveligt.
The three budgetary authorities are asked to take this message literally.
Det var bogstaveligt talt i 11. time, vi opnående det resultat, alle ønskede.
It was literally at the eleventh hour that we achieved the result that all desired.

Eksempelsætninger "bogstaveligt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHooliganisme har bogstaveligt og i overført betydning overskredet alle grænser.
Hooliganism has transcended all borders, both literally and figuratively speaking.
DanishDet var bogstaveligt talt i 11. time, vi opnående det resultat, alle ønskede.
It was literally at the eleventh hour that we achieved the result that all desired.
DanishI flere dage har der bogstaveligt talt været fare for, at lyset slukkes i Moldova.
For days now, there has been a very real risk of all the lights going out in Moldova.
DanishDisse lande er bogstaveligt talt blevet ødelagt af Deres forbudspolitik om narkotika.
These countries are literally being destroyed by your prohibitionist drugs policy.
DanishDet er ofte meget små virksomheder, der bogstaveligt talt baner vejen for udviklingen.
Often it is very small firms, which are literally at the cutting edge of development.
DanishFor det fjerde er det en aftale, der bogstaveligt talt er kommet i stand på rekordtid.
Fourthly, it is an agreement which, literally, has emerged in record time.
DanishI denne betænkning kastes der et - bogstaveligt talt - forfriskende blik på problematikken.
This report literally takes a refreshing look at the problem, and not before time.
DanishDe tre budgetmyndigheder anmodes om at opfatte dette budskab bogstaveligt.
The three budgetary authorities are asked to take this message literally.
DanishJeg tænker især på områder, hvor ørkenen bogstaveligt talt begraver landbrugsjorden.
I am thinking particularly of areas where the desert is literally burying the productive land.
DanishJeg vil fortolke disse, ikke bogstaveligt og sprogligt, men meningen med dem.
I interpret them them not as they are, not in terms of their words, but in terms of their meaning.
DanishFølgerne er bogstaveligt talt prentet i menneskenes kroppe og i de generationer, der kommer efter dem.
The consequences are imprinted on the bodies of people and on their descendants.
DanishKvinder bringes bogstaveligt talt til tavshed gennem uvidenhed, frygt og skam.
Women are literally silenced by ignorance, fear and stigma.
DanishMan skal vide, at visse havne bogstaveligt talt er faldefærdige.
In fact, some ports have been literally reduced to their bare bones.
DanishLige til bogstaveligt talt sidste minut filede han sammen med Rådet på kompromiser.
Until literally the last minute, he has been fine-tuning the compromises in collaboration with the Council.
DanishJeg tror, at vi - måske ikke bogstaveligt, men i det mindste i ånden - er på vej i samme retning.
I think – maybe not in the letter, but at least in spirit – we are heading in the same direction.
DanishUdenrigspolitikken lever bogstaveligt talt fra hånden i munden.
Our foreign policy exists, quite literally, from hand to mouth.
DanishHvor er investeringen i Europas transportnet, der rent bogstaveligt vil få sat gang i vores økonomi?
Where is the investment in Europe's transport network which would literally get our economy moving?
DanishJeg mener, at vi skal bekæmpe ondet ved roden, og det skal i dette tilfælde tages helt bogstaveligt.
I believe we should tackle the problem at its roots and in our case this is to be taken very literally.
DanishMange har set generationers arbejde bogstaveligt talt gå op i røg på de ligbål, som brænder endnu.
Many have seen generations of work literally go up in smoke on the funeral pyres, which are still burning.
DanishJeg vil gerne påpege, at teksten i Domstolens dom er blevet tolket for bogstaveligt.
I would like to point out that the judgment of the Court of Justice has been guided by too literal an interpretation of the text.