Dansk-engelsk oversættelse af "bogstaver"

DA

"bogstaver" engelsk oversættelse

EN
DA

bogstaver {flertal}

volume_up
bogstaver (også: breve)
bogstaver: Konverterer indholdet i feltet til udelukkende store eller små bogstaver.
These filters only affect letters, and will not affect characters or numbers.
Det er ligegyldigt, hvilke bogstaver terroristerne benytter til camouflering af deres ugerninger.
It does not matter what letters of the alphabet the terrorists use to camouflage their atrocities.
Hvis dit brugernavn accepteres i Google Mail, vises der en captcha (et billede med forvrængede bogstaver).
If Google Mail accepted your username, you'll now see a captcha (letters in a distorted picture).

Eksempelsætninger "bogstaver" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danishbogstaver: Konverterer indholdet i feltet til udelukkende store eller små bogstaver.
These filters only affect letters, and will not affect characters or numbers.
DanishSer nu med hvor store Bogstaver jeg skriver til eder med min egen Hånd!
Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand!
DanishSøger efter meddelelser, der passer til søgeord A eller B**OR skal skrives med store bogstaver
Search for messages matching term A or term B**OR must be in allcaps
DanishDet er ligegyldigt, hvilke bogstaver terroristerne benytter til camouflering af deres ugerninger.
It does not matter what letters of the alphabet the terrorists use to camouflage their atrocities.
DanishSelvom webadresserne ser ud til at være identiske, skal du huske, at der skelnes mellem små og store bogstaver.
Even if a URL appears identical, remember that URLs are case sensitive.
DanishHvis dit brugernavn accepteres i Google Mail, vises der en captcha (et billede med forvrængede bogstaver).
If Google Mail accepted your username, you'll now see a captcha (letters in a distorted picture).
DanishHeri står ordet udvidelse skrevet med store bogstaver, men det er ikke det eneste kapitel.
Among those tasks, the word enlargement is written in capital letters, but there are other entries in capitals too.
DanishHusk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoder.
DanishTekst skrevet med små bogstaver på en flybillet er én ting, men har passagererne også et reelt alternativ?
Now the small print on an aircraft ticket is one thing, but do passengers really have any other option?
DanishDen er en politisk forpligtelse, det er politik med store bogstaver, det er Den Europæiske Unions udenrigspolitik.
It is a political commitment, it is Politics with a capital 'P ', and it is the European Union's foreign policy.
DanishEn god adgangskode indeholder en kombination af tal, tegn og store og små bogstaver, så den ikke er så let at gætte.
A good password contains a combination of numbers, characters, and case-sensitive letters, so it can't be guessed easily.
DanishDit udviklertoken er en entydig kombination af bogstaver, tal og tegn, der identificerer din AdWords API-aktivitet.
Your developer token is a unique combination of letters, numbers, and characters that identifies your AdWords API activity.
DanishDer bliver indsat en diskret tekst skrevet med små bogstaver på bagsiden af emballagen, der angiver den nye sammensætning.
There will perhaps be a discreet entry, in small letters on the back of the package, indicating its new composition.
DanishDenne oplysning skal dog have en fremtrædende plads på etiketten, altså absolut ikke med de samme små bitte bogstaver som ingredienslisten.
The information must be shown prominently on the label, not in tiny letters in the list of ingredients.
DanishHvis Europa ikke meget snart lærer at læse elektroniske bogstaver, vil der blive mange flere ledige job, og økonomien vil gå ned.
If Europe does not learn its electronic lessons fast, these unfilled jobs will multiply and the economy will slump.
DanishMen det er det, der står med små bogstaver.
DanishJeg har kun læst meget få rapporter - selv fra Kommissionen - der har været så propfulde af akronymer med tre eller fire bogstaver.
I have read few reports - even from the Commission - that have been stuffed so full of three and four-letter acronyms.
DanishMens du indtaster dine søgeord, viser Google Direkte automatisk resultater for en populær søgning, der begynder med disse bogstaver.
As you start to type your search terms, Google Instant automatically shows results for a popular search that begins with those letters.
DanishSkelner mellem store og små bogstaver
DanishAngivelse af medlemsstat er imidlertid allerede obligatorisk i lyset af, at de første bogstaver i landets navn skal være trykt på én af kortets sider.
A Member State will in any case have to be mentioned since the initial for the country must be printed on one side of the card.