Dansk-engelsk oversættelse af "boks"

DA

"boks" engelsk oversættelse

EN
DA

boks {en}

volume_up
boks (også: bod, bås)
volume_up
booth {substantiv}
What's wrong with a booth?

Eksempelsætninger "boks" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi kan acceptere forslaget om den orange boks, der vil blive styrket med ERTMS.
We accept the proposal of the orange box of recorders, which will be strengthened with the LRTMS.
DanishSamtlige tog skal desuden være udstyret med en sort boks svarende til dem i fly.
The unbridled race towards ever more liberalisation is one of the sources of discontent with Europe.
DanishVi støtter ikke ændringsforslag 13 om den sorte boks.
We will not support the proposal on the black box that is made in Amendment No 13.
DanishJeg beklager de manglende fremskridt, hvad angår spørgsmålet om Voyage Data Recorder, den såkaldte sorte boks.
I regret the lack of progress on the issue of the voyage data recorder, the 'black box '.
DanishVi er glade for at se, at Kommissionen principielt går ind for, at alle skibe udstyres med en sort boks.
We are pleased that the Commission favours, in principle, a 'black box ' being fitted to all ships.
DanishDette burde være obligatorisk på samme måde som den sorte boks i fly eller fartmåleren i lastbiler er det.
This should be obligatory, just as the black box is for aircraft and the tachograph is for lorries.
DanishEt skib udstyret med en sort boks er et mere sikkert skib.
A ship fitted with a 'black box ' is a safer ship.
DanishDerfor er den sorte boks primært et præventivt redskab.
Therefore the VDR is, if anything, a preventive tool.
DanishDet andet praktiske spørgsmål vedrører den blå boks.
The other practical question concerns the blue box.
DanishDet kræver af skibene, at de anvender en relæstation og et instrument til registrering af sejladsens data, den såkaldte sorte boks.
Ships are required to use a transponder and voyage data recorders or so-called black boxes.
DanishDen sorte boks vil ændre rederikulturen.
The black box will change the culture of shipping.
DanishEt skib med en sort boks er et sikkert skib.
DanishOmkostningerne i forbindelse med dette arbejde vil helt klart i høj grad overskride købsprisen for den sorte boks.
Obviously, the cost associated with this re-engineering work would greatly exceed the purchase cost of the voyage-data recorder.
DanishSkibe udstyres med en sort boks.
DanishVi mener desuden ikke, at forslaget om automatisk adgangsforbud for et skib, der ikke er udstyret med en sort boks, er praktisk gennemførligt.
We also believe that the proposal to automatically ban a vessel for not having a black box is not practical.
DanishMange er bange for, at vi inden for landbruget vil bruge denne blå boks til igen indirekte at subsidiere en omfattende eksport.
Many fear that in agriculture, we will be using this blue box in order to again indirectly subsidise exports on a massive scale.
DanishHr. formand, tolken i den tyske boks oversatte Deres lykønskning til hr. von Habsburg og talte om hans 58. fødselsdag.
Mr President, the interpreter in the German cabin has translated your congratulations to Mr von Habsburg and spoken of his 58th birthday.
DanishHvad er det galt med en boks?
DanishFor det tredje den sorte boks.
DanishHr. formand, da jeg kiggede i min boks for en times tid siden, havde jeg stadig ikke modtaget svar på mine spørgsmål til spørgetiden.
Mr President, when I checked my pigeon-hole about an hour ago, I still had not received written answers to my questions for Question Time.