Dansk-engelsk oversættelse af "boliglån"

DA

"boliglån" engelsk oversættelse

DA

boliglån {et}

volume_up
boliglån

Eksempelsætninger "boliglån" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAt EU skal fungere som en bank for boliglån til sit personale, er ikke formålstjenligt.
It is not appropriate that the EU should act as a mortgage bank for its staff.
DanishKommissionen erkender de særlige risici, der er forbundet med boliglån.
The Commission recognises the special risk characteristics associated with home loans.
DanishDen handler om oplysninger forud for indgåelse af kontrakter om boliglån.
It is about the question of precontractual information on home loans.
DanishOplysninger forud for indgåelse af kontrakt om boliglån
DanishI Italien, hvor det er meget svært at få lån, vil det lettere muligheder for boliglån kunne gavne.
In Italy, it would be helpful if securing a loan to buy one’ s own house were made easier, as it is currently very difficult to do so.
DanishCrowleys beslutning er der forslag om, at der kunne indføres europæiske boliglån til lav rente med EKSFeksemplet som model.
Mr Crowley's resolution suggests that European low-cost housing loans could be modelled on the example of the ECSC.
DanishUnderskrivelsen af en kontrakt om boliglån er ofte den vigtigste og største finansielle forpligtelse, som en forbruger indgår i sit liv.
Signing a home loan agreement is often the most important and the biggest financial obligation a consumer takes on in his working life.
DanishSom notar vil Kommissionen i overensstemmelse med beslutningsforslaget føre et register over långivere, der tilbyder boliglån, som tilslutter sig kodeksen.
As a notary, the Commission will, in line with the resolution, keep a register of home-loan lenders who adhere to the code.
DanishVi er jo ved at oprette et indre marked i EU inden 2005, og dér er det også et mål, at boliglån fremover netop skal tilbydes og accepteres af kunder på tværs af grænserne.
We are in the process of creating an EU internal market by 2005, and one of the objectives is that in future cross-border home loans should be offered and taken up by customers.