Dansk-engelsk oversættelse af "bombning"

DA

"bombning" engelsk oversættelse

EN
DA

bombning {en}

volume_up
bombning
Lad os sige, at en bombning af Bagdad ikke vil virke og er moralsk uansvarligt.
Let us say that bombing Baghdad will not work and is morally unjustifiable.
Derfor er det vigtigt, at der ikke gives klarsignal til nogen militær bombning fra USAs side.
Therefore, it is important that no green light be given for any military bombing by the USA.
Det er ikke til at tro, at vi kan tillade en fortsættelse af en ulovlig bombning som denne.
How we can allow illegal bombing like this to continue is just beyond credibility.

Eksempelsætninger "bombning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishLad os sige, at en bombning af Bagdad ikke vil virke og er moralsk uansvarligt.
Let us say that bombing Baghdad will not work and is morally unjustifiable.
DanishEfter 2000 års kristendom tyr vi stadig til bombning, lemlæstelse og drab.
After 2000 years of Christianity we still revert to bomb, to maim and to kill.
DanishTi dage med begrænset, fokuseret og afpasset bombning stoppede aggressionen dengang.
Ten days of limited, focused, proportionate bombardment stopped the aggression then.
DanishDet er ikke til at tro, at vi kan tillade en fortsættelse af en ulovlig bombning som denne.
How we can allow illegal bombing like this to continue is just beyond credibility.
DanishDerfor er det vigtigt, at der ikke gives klarsignal til nogen militær bombning fra USAs side.
Therefore, it is important that no green light be given for any military bombing by the USA.
DanishDe har alle fire på forskellige måder kritiseret den amerikanske og britiske bombning af Baghdad i sidste måned.
All four of them, in different ways, criticised the US and British bombing of Baghdad last month.
DanishEn ny bombning af Irak ville være massemord.
DanishVi bør også fordømme denne bombning, som de fleste mennesker i Den Europæiske Union gjorde, da den fandt sted i sidste måned.
We too should be condemning that bombing, as indeed most of the people of the European Union did when it happened last month.
DanishOg hvad er der at sige om denne demonstration af respekt for menneskerettighederne, som gav udslag i en ugelang bombning af Kosovo og Serbien?
And what about that manifestation of respect for human rights that took the form, for several weeks, of bombing Kosovo and Serbia?
DanishVi er nogle, der frygter, at militær intelligens med bombning og militære løsninger kan forårsage indirekte skade og give problemer i fremtiden.
Some of us fear that military intelligence, which is leading to bombing and military solutions, may be causing collateral damage and storing up other problems for the future.
DanishHr. formand, hvis USA ' s og de allierede styrkers bombning og invasion af Irak ensidigt bliver indledt som planlagt, vil det være en mangedobbelt uretfærdighed.
Mr President, if the bombardment and invasion of Iraq by the United States and allied forces go ahead unilaterally as is planned this will be a multiple injustice.
DanishHr. formand, vi er, som mange franskmænd og europæiske borgere, forfærdede over omfanget af kosovoalbanernes masseudvandring og samtidig omfanget af NATO ' s bombning.
Mr President, like many people from France and other European countries, we are appalled by the increase in the exodus of Albanians from Kosovo and by the parallel escalation in NATO bombing.
DanishHvis Frankrig i morgen ønskede at beholde sin suverænitet over Provence, der beboes af et muslimsk flertal, ville franskmændene så ikke blive truet med bombning af NATO ' s fly?
If, in the future, France wanted to keep its sovereignty over a Provence where the majority of the population were Muslims, would it also be threatened with bomb attacks from NATO's air force?