Dansk-engelsk oversættelse af "bomuld"

DA

"bomuld" engelsk oversættelse

EN
DA

bomuld {kun ental}

volume_up
bomuld
Kommissionens forslag vedrørende bomuld er uacceptable, fordi:
The Commission's proposals for cotton are unacceptable because:
Hver gang jeg hørte på ham, var der et særligt problem med vestafrikansk bomuld.
Whenever I listened to him, there was a particular problem with West African cotton.
Jeg kan nævne bomuld, majs og æbler, hvor der var tale om totale ødelæggelser.
I will mention cotton, maize, and apple orchards, which were completely devastated.

Eksempelsætninger "bomuld" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHver gang jeg hørte på ham, var der et særligt problem med vestafrikansk bomuld.
Whenever I listened to him, there was a particular problem with West African cotton.
DanishJeg kan nævne bomuld, majs og æbler, hvor der var tale om totale ødelæggelser.
I will mention cotton, maize, and apple orchards, which were completely devastated.
DanishDet gælder ikke kun for bomuld og sukker, men også for korn og kød.
This does not only apply to cotton and sugar, but also to cereal and meat.
DanishUsbekistans vigtigste industri- og handelsvarer er bomuld, guld, olie og naturgas.
The most important goods for Uzbekistan's economy and trade are cotton, gold, oil and natural gas.
DanishOlivenolie og bomuld er eksempler på produkter, som udelukkende fremstilles i visse lande.
Olive oil and cotton are examples of products which are only produced by certain countries.
DanishMed hensyn til den modificerede bomuld i Grækenland har vi fået at vide, at den var til eksport.
In Greece, we have been told, in the case of modified cotton, that it would be exported.
DanishBomuld er et nyttigt produkt, men dyrkningen hænger sammen med brugen af store mængder gift.
Cotton is a useful product, but its cultivation involves the use of large amounts of toxins.
DanishHvad angår sukker, bananer og bomuld, har WTO ikke givet indrømmelser over for AVS-landene.
On sugar, bananas and cotton the WTO has done the ACP no favours.
DanishOgså de lande, som er afhængige af bomuld, bananer og sukker, blev glemt og var klart skuffede.
Countries that rely on cotton, bananas and sugar were also left behind, clearly disappointed.
DanishVi opfordrer til, at vi i Doha træffer foranstaltninger vedrørende produkter som sukker og bomuld.
Our plea is that, in Doha, we should take measures concerning products such as sugar and cotton.
DanishKommissionens forslag vedrørende bomuld er uacceptable, fordi:
The Commission's proposals for cotton are unacceptable because:
DanishVi importerer store mængder bomuld, og den produktion, vi har, giver ikke anledning til nogen eksportstøtte.
We import a huge amount of cotton and what we do produce in no way supports exportation.
DanishTab for budgettet med denne bomuld: omkring 30 mio ECU.
The loss to the budget from the cotton case was about ECU 30 million.
DanishHr. formand, dette ved jeg, og jeg spurgte ikke kommissæren, om bomuld er en markafgrøde.
Mr President, I know that, and I did not ask the Commissioner whether cotton is included among arable crops.
DanishEt andet eksempel, som efter min opfattelse er lige så vigtigt, er det med bomuld.
I think that is a scandal that has to be highlighted, and something must be done to ensure that the position changes.
DanishI tilfældet i Grækenland med hensyn til produktionsstøtten til bomuld kan der fremsættes lignende bemærkninger.
In the case of production aid for cotton to Greece the same kind of comments can be made.
DanishI Grækenland er bomuld og tobak sikkert anbragt i lagre.
Cotton and tobacco in Greece have been secured in warehouses.
DanishMens der for sukker gives tre alternativer, peges der for olivenolie, tobak og bomuld kun på én mulighed.
There is no point in awarding subsidies for ships to be built only then to pay to have them scrapped.
DanishEU har behov for 4,5 millioner t ikke-egreneret bomuld.
The Community needs 4.5 million tonnes of unginned cotton.
DanishDenne afdeling vedrører bomuld, ikke kartet eller kæmmet, henhørende under KN-kode 5201 00.
This Section concerns cotton, not carded or combed, falling within subheading 5201 00 of the Combined Nomenclature.