Dansk-engelsk oversættelse af "Bonn"

DA

"Bonn" engelsk oversættelse

EN
EN

"Bonn" dansk oversættelse

DA
DA

Bonn {egennavn}

volume_up
1. geografi
Bonn
Resultatet fra Bonn udgør en sejr for multilaterale internationale relationer.
The outcome of Bonn represents a victory for multilateral international relations.
Dette aspekt bliver forhåbentlig ikke syltet på ministerkonferencen i Bonn.
Hopefully this aspect will not be neglected at the ministerial conference in Bonn.
Rådet og Kommissionen har spillet en konstruktiv rolle ved konferencen i Bonn.
The Council and the Commission played a constructive role at the Bonn Conference.
EN

Bonn {egennavn}

volume_up
1. geografi
Bonn
The outcome of Bonn represents a victory for multilateral international relations.
Resultatet fra Bonn udgør en sejr for multilaterale internationale relationer.
Hopefully this aspect will not be neglected at the ministerial conference in Bonn.
Dette aspekt bliver forhåbentlig ikke syltet på ministerkonferencen i Bonn.
The Council and the Commission played a constructive role at the Bonn Conference.
Rådet og Kommissionen har spillet en konstruktiv rolle ved konferencen i Bonn.

Eksempelsætninger "Bonn" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishRådet og Kommissionen har spillet en konstruktiv rolle ved konferencen i Bonn.
The Council and the Commission played a constructive role at the Bonn Conference.
DanishVi glæder os over resultaterne af Bonn-konferencen, men arbejdet skal fortsættes.
We are delighted about the outcome of the Bonn Conference, but the work must go on.
DanishResultatet fra Bonn udgør en sejr for multilaterale internationale relationer.
The outcome of Bonn represents a victory for multilateral international relations.
DanishForberedelserne til COP 5-mødet i Bonn var et vigtigt spørgsmål for Finland.
Preparing for the COP 5 Conference in Bonn was an important issue for Finland.
DanishOpfølgningskonferencen om klimaændringer i Bonn har resulteret i to yderpunkter.
The follow-up conference on climate change in Bonn produced two extremes.
DanishDette aspekt bliver forhåbentlig ikke syltet på ministerkonferencen i Bonn.
Hopefully this aspect will not be neglected at the ministerial conference in Bonn.
DanishDerfor udgjorde Bonn et vigtigt skridt, men vi er endnu ikke ved vejs ende med processen.
Hence Bonn represented an important step but is not yet the end of the process.
DanishMinisterkonferencen i Bonn kan tage de nødvendige forberedende skridt hertil.
The ministerial conference in Bonn can provide the necessary first steps in doing this.
DanishEndelig et par ord om EU-delegationens deltagelse i Bonn-konferencen.
Finally a word on the participation of the EU delegation in the Bonn conference.
DanishSå vi vil bestræbe os på at medtage klare målsætninger i post-Bonn-pagten.
Eighty per cent of children have been vaccinated against measles and polio.
DanishTillad mig at udtale mig om nogle af de spørgsmål, der blev diskuteret i Bonn.
Allow me to comment on some of the issues that were discussed in Bonn.
DanishBonn har i sidste øjeblik givet det politiske signal, som var nødvendigt.
At the last moment, Bonn produced the political signal that was necessary.
DanishEt år efter Bonn-aftalen er der ingen tvivl om, at der er sket mange positive fremskridt.
One year on from the Bonn Agreement and clearly many positive steps have been taken.
DanishFru kommissær, jeg vil også indlede med at ønske tillykke med det, der skete i Bonn.
Commissioner, I too want to begin by offering my congratulations on what happened in Bonn.
DanishDerfor er mødet i Bonn så vigtigt, for De kan danne grundlaget for perioden efter 2012.
The emissions from these will completely overshadow what we do in Europe.
DanishTopmødet i Bonn fandt sted umiddelbart før WTO-topmødet i Seattle.
The Bonn Conference was held several days before the WTO Conference in Seattle.
DanishVi modtog de albanske samtalepartnere i Bonn, vi holder nær kontakt.
We invited the Albanian interlocutors to Bonn and we are remaining in close contact.
DanishDet, De var udsat for i Bonn, var et diktat fra den tyske forbundskansler Gerhard Schröder!
What happened to you in Bonn was a diktat from the German Chancellor Gerhard Schröder
DanishDisse fakta skal vi benytte os af som argumenter på vores møde i Bonn.
This is especially true if we also take the fossil fuel subsidies out of the equation.
DanishI punkt 9 beklages den vægt, der blev lagt på kulreserver og fleksible ordninger i Bonn.
Paragraph 9 'regrets ' the space given in Bonn to 'coal wells ' and 'flexible systems '.