Dansk-engelsk oversættelse af "borde"

DA

"borde" engelsk oversættelse

EN
DA

borde {flertal}

volume_up
Thi alle Borde er fulde af Spy Uhumskhed flyder på hver en Plet.
For all tables are full of vomit and filthiness, so that there is no place clean.
Heldigvis kan vi med trommehvirvler på vores borde gøre det klart, at det vil vi ikke acceptere.
Fortunately, we can show our disagreement by drumming our fingers on our tables.
fire Borde på hver Side ved Portens Hjørner i alt otte.
Four tables were on this side, and four tables on that side, by the side of the gate; eight tables, whereupon they slew their sacrifices.

Eksempelsætninger "borde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMedlemslandene har allerede en række konventioner liggende på deres borde.
The Member States already have a number of conventions lying on the table.
DanishHeldigvis kan vi med trommehvirvler på vores borde gøre det klart, at det vil vi ikke acceptere.
Fortunately, we can show our disagreement by drumming our fingers on our tables.
DanishThi alle Borde er fulde af Spy Uhumskhed flyder på hver en Plet.
For all tables are full of vomit and filthiness, so that there is no place clean.
DanishEU er nu en virkelig vægtig forhandler ved de politiske borde.
The EU at present is a very important negotiator at the political table.
DanishVandet løb ned i salens nedsænkede loft, og noget af det faldt ned på medlemmernes sæder og borde.
The water leaked into the suspended ceiling of the Chamber and some of it fell on Members'seats and desks.
DanishAlle der sidder ved Årer går da fra Borde Søfolk og alle Styrmænd går da i Land;
And all that handle the oar, the mariners, and all the pilots of the sea, shall come down from their ships, they shall stand upon the land;
DanishSidste uges aktion med alt det papir, der føg ind på medlemmernes borde, skød efter min mening over målet.
In my opinion, the activities of the past week, and the heap of paper that landed on Members ' desks, was over the top.
DanishFremdeles lavede han ti Borde og satte dem i Helligdommen fem til højre og fem til venstre; fillige lavede han 100 Skåle af Guld.
He made also ten tables, and placed them in the temple, five on the right side, and five on the left.
DanishEt forsøg på at borde britiske handelsskibe?
Danishfire Borde på hver Side ved Portens Hjørner i alt otte.
Four tables were on this side, and four tables on that side, by the side of the gate; eight tables, whereupon they slew their sacrifices.
DanishDer er behov for flere stole og borde.
DanishMan behøver blot at se sig omkring her i salen på tæpper, stole, borde, maling, stål og glas for at se, at vi har meget brug for dem.
You only have to look around this chamber at the carpets, chairs, desks, paint, steel and glass to see how much we depend on them.
Danish- Hr. formand, jeg er oprørt over, at polske flag endnu en gang er blevet stjålet fra medlemmernes borde i plenarsalen i Strasbourg.
Mr President, I am outraged at the fact that Polish flags have once again been stolen from Members’ desks in Parliament’ s Chamber in Strasbourg.
DanishOgså ved det ydre Hjørne mod Nord når man steg op i Portindgangen stod to Borde og ved Portforhallens andet Hjørne andre to
And at the side without, as one goeth up to the entry of the north gate, were two tables; and on the other side, which was at the porch of the gate, were two tables.
DanishDa han fremlagde den i går aftes for Budgetkontroludvalget, var lokalet fuldt - folk sad i vindueskarme og på borde, ja selv på gulvet.
When he presented it last night to the Budgetary Control Committee the room was full - people were perched on windows and tables and even sitting on the floor.
DanishOg i Portens Forhal stod to Borde på den ene Side og to på den anden til at slagte Brændofferet Syndofferet og Skyldofferet på.
And in the porch of the gate were two tables on this side, and two tables on that side, to slay thereon the burnt offering and the sin offering and the trespass offering.
DanishVi har fundet et anonymt dokument på vores borde, hvori der står, at der skal stemmes om fru Buitenwegs betænkning og de resterende afstemninger fra nu kl.
On our desks, we have found an anonymous document which states that we will be voting on the Buitenweg report and also dealing with any remaining votes at 6.00 p. m.
DanishOg Jesus gik ind i Guds Helligdom og uddrev alle dem som solgte og købte i Helligdommen og han væltede Vekselerernes Borde og Duekræmmernes Stole.
And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves,
DanishJeg tror faktisk, at vi under afstemningen burde være lænket til vores borde, og at det ville være fornuftigt af betjentene at låse dørene omhyggeligt for at være sikre på, at ingen forlader salen!
I think that during voting time we should be chained to our benches and the ushers would do well to make sure they lock the doors so that no-one can leave!
DanishDet er jo grunden til, at flere af de konventioner, som ligger på alle Parlamentets borde, ikke er blevet ratificeret, og at vi ikke er kommet i gang med politisamarbejde og lignende.
That is the reason why several of the conventions which are on the tables of all the parliaments have not been ratified and why we have not got started with police cooperation etc.