Dansk-engelsk oversættelse af "bore"

DA

"bore" engelsk oversættelse

EN

"bore" dansk oversættelse

volume_up
bore {substantiv}
DA
DA

bore {verbum}

volume_up
Ikke kun til at sejle fra det ene kontinent til det andet, men også for at bore efter olie, udvinde andre mineraler, deponere affald og producere elektricitet med tidevandscentraler.
Not just to travel from one continent to another, but also to drill for oil, to extract other minerals, to dump waste and to generate electricity using tidal power stations.
bore (også: kede)
Internationale udviklingsmidler blev brugt på at bore mange dybe brønde.
International development funds were spent boring a large number of deep wells.
EN

bore {substantiv}

volume_up

Eksempelsætninger "bore" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishInternationale udviklingsmidler blev brugt på at bore mange dybe brønde.
International development funds were spent boring a large number of deep wells.
DanishInvestering i mennesker børe være omdrejningspunktet, når det gælder strukturelle reformer.
Structural reforms must be based first and foremost on the notion of human investment.
DanishDerfor mener jeg, at vi børe tage denne debat om Strasbourg igen, men ikke på denne måde.
I therefore think that we should have another debate on Strasbourg, but not in this fashion.
DanishKan du mon stikke et Siv i dens Snude bore en Krog igennem dens Kæber?
He lieth under the shady trees, in the covert of the reed, and fens.
DanishOPEC og donorlandene vil straks bore videre i dette hul.
OPEC and the oil producing countries will immediately move in to close this gap.
DanishDer børe være mere fokus på dette arbejde, og det håber jeg, at vores deltagelse kan være med til at fremme.
This work should increasingly see the light of day and I hope that our involvement will assist that process.
DanishDet er blot vigtigt at holde sig for øje, at antallet af deltagere i konventet børe være relativt begrænset.
What is important to remember is that the number of participants in this convention must be reduced somewhat.
DanishPå et tidspunkt, hvor man i USA genopdager fordelene ved offentlige tjenester, skal Europa ikke bore sine i sænk.
At a time when the United States is rediscovering the virtues of public service, Europe must not bring down its own.
DanishDet forventes at være en fælles fiskeripolitik, hvorfor fælles regler og forpligtelser børe gælde alle på lige fod.
It is supposed to be a common fisheries policy, therefore common rules and obligations should apply to all equally.
DanishJeg ved ikke, om man alene på baggrund af hensynet til at bevare arbejdspladser skulle bore kritisk i dette punkt i al offentlighed.
I am not sure if we should go into this point too critically in public, given that jobs are at stake.
DanishVi børe helt sikkert opfordre Kommissionen til at se på problemet, men det sidste, vi skal gøre, er at foregribe resultaterne af analysen.
Certainly we should invite the Commission to look at this problem, but the last thing we should do is to anticipate the results of that analysis.
DanishVi er også enige i, at der børe være mulighed for at tilbageholde op til 20 % af støtten til landmændene til fordel for undersøgelser og gennemførelse af særforanstaltninger på dette område.
We also agree with the possibility of withholding up to 20 % of the aid to producers to allow the study and implementation of special measures in this field.
DanishHvis amerikanerne ikke er parat til at fortælle os, hvordan det forholder sig med disse masseødelæggelsesvåben, må vi som europæere i det mindste bore dybere og forlange en erklæring.
If the Americans are not prepared to tell us what the position on weapons of mass destruction is, then we in Europe should at least tackle them and demand a statement.
DanishIkke kun til at sejle fra det ene kontinent til det andet, men også for at bore efter olie, udvinde andre mineraler, deponere affald og producere elektricitet med tidevandscentraler.
Not just to travel from one continent to another, but also to drill for oil, to extract other minerals, to dump waste and to generate electricity using tidal power stations.
DanishJeg lægger vægt på den solidaritet, som vi børe vise over for det irakiske folk og med familierne til de unge amerikanske og engelske soldater, der er faldet i denne uretfærdige krig.
I wish to emphasise the solidarity that we must show towards the Iraqi people and to the relatives of the young American and British soldiers who have died in this unjust war.
DanishFor så vidt angår aktiemarkeder, er det i hvert fald relevant at spørge, hvorvidt vi skal overlade alt til de nationale tilsynsmyndigheder, eller hvorvidt der børe være et organ på europæisk niveau.
Certainly in the case of stock markets, whether we should leave everything to national supervisory instances or whether there should be something at European level is a valid question.