Dansk-engelsk oversættelse af "borgere"

DA

"borgere" engelsk oversættelse

DA

borgere {flertal}

volume_up
Der er plads til såvel islamiske borgere som borgere af tyrkisk afstamning i EU.
Both Muslim citizens and citizens of Turkish descent have a place in the European Union.
Det slår over 500.000 EU-borgere ihjel - en halv million af vores borgere.
That kills over 500,000 EU citizens - half a million of our citizens.
Det er rigtigt, at vores borgere betragter udvidelsesprojektet med skepsis.
It is true that our citizens are looking sceptically at the enlargement project.

Eksempelsætninger "borgere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBruxelles er for mange af vores borgere langt væk, og der må sættes ansigter på.
For many of our citizens, Brussels is distant and needs to be given a human face.
DanishMen det er jo et problem, som mange europæiske borgere har med at gøre hver dag.
But it is a problem which is affecting many European citizens on a daily basis.
DanishEU skal have de bedst mulige standarder for fødevaresikkerhed for sine borgere.
The EU must have the highest possible standards of food safety for its citizens.
DanishHvis der findes et program, som de europæiske borgere kender, så er det Sokrates.
If there is one European programme which our citizens know about, it is Socrates.
DanishHr. formand, hr. formand for Kommissionen, vores borgere fortjener en stærk euro.
Mr President, Mr President of the Commission, our citizens deserve a strong euro.
DanishDet, der er vigtigt, er, at et flertal af Ruslands borgere støttede dette tiltag.
What is significant is that the majority of Russian citizens supported this move.
DanishLønudgifterne til ikke-EU-borgere ligger langt lavere end til EU-arbejdstagere.
Labour costs of non-EU-subjects are significantly lower than those of EU workers.
DanishFor tusinder af europæiske borgere er disse debatter imidlertid stratosfæriske.
For thousands of European citizens, however, these debates pass over their heads.
DanishHvor borgere med almindelig sund fornuft snarere er bekymret over det modsatte.
Everyone with a grain of common sense is more worried that is doing the opposite.
DanishDesuden har vi i al for høj grad forsømt situationen for borgere i tredjelande.
Also, we have weakened the position of citizens of nonMember States far too much.
DanishHr. formand, vi hører ofte, at Europa er fjernt og langt væk fra dets borgere.
Mr President, we often hear that Europe is distant and remote from its citizens.
DanishHr. formand, 500.000 EU-borgere dør hvert år af rygning - det er 1.400 om dagen.
Mr President, 500 000 EU citizens die each year from smoking - that is 1 400 a day.
DanishDette er et område af den europæiske politik, som mange borgere er bekymrede over.
This is an area of European policy that a lot of citizens are very worried about.
DanishHvad skal vi sige til vores borgere ved næste års valg til Europa-Parlamentet?
What shall we say to our citizens during the European elections in a year's time?
DanishEllers vil dette blive en luksus, som kun nogle af vores borgere kan tillade sig.
Otherwise this will remain an affordable luxury for only some of our citizens.
DanishMen på den anden side venter Europas borgere på at høre, hvilken holdning vi har.
On the other hand, however, the people of Europe are waiting to see what we think.
DanishProblemet angår udenlandsdanskere og andre borgere, som bor uden for Danmark.
The problem is with Danish nationals or other nationals residing outside Denmark.
DanishJeg giver Dem det dokument, som forskellige udenlandske borgere har modtaget.
I will pass on the document that has been received by various foreign citizens.
DanishFor mig er det meget vigtigt, at et større antal borgere får adgang til kultur.
Both boast a long tradition in Europe, but are more or less disregarded in schools.
DanishDer er ligeledes tale om en forbedring, hvad angår ligestilling af alle EU-borgere.
We need to ensure that the rights of such people can be carried across borders.