Dansk-engelsk oversættelse af "borgerlige rettigheder"

DA

"borgerlige rettigheder" engelsk oversættelse

DA

borgerlige rettigheder {flertal}

volume_up
borgerlige rettigheder (også: borgerrettigheder)
De er et humant internationalt samfunds borgerlige rettigheder.
They are the civil rights of a humane global community.
Krænkelse af borgerlige rettigheder vil vi jo komme til at beskæftige os med senere.
We shall of course deal with the violation of civil rights later.
Terrorismen truer retsstatsprincippet, demokratiet, de borgerlige rettigheder, grundlaget for vores samfund.
It threatens the rule of law, democracy, civil rights, the basis of our society.

Eksempelsætninger "borgerlige rettigheder" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMan skal under alle omstændigheder fremme de borgerlige rettigheder og demokrati.
Citizens ' rights and democracy must be promoted in all circumstances.
DanishNu har den albanske befolkningsgruppe fået sine fulde borgerlige rettigheder.
Now, the Albanian population has been accorded its full civic rights.
DanishJeg vil især gerne pege på spørgsmålet om borgerlige rettigheder og friheder.
I would particularly like to draw your attention to the issue of civil rights and liberties.
DanishDet drejer sig om personlige rettigheder, borgerlige rettigheder, men også sociale rettigheder.
So individual rights and citizens ' rights are included, but also social rights.
DanishKrænkelse af borgerlige rettigheder vil vi jo komme til at beskæftige os med senere.
We shall of course deal with the violation of civil rights later.
DanishVi er ikke imod Europol, tværtimod, vi er for Europol og borgerlige rettigheder.
We are not opposed to Europol, quite the contrary, we are in favour of Europol and citizens ' rights.
DanishDer er mange muligheder for at gøre Europa nyttig for sin befolkning via de borgerlige rettigheder.
There are many ways of making Europe useful to its people through citizens ' rights.
DanishVi må ikke tillade, at retsstatens principper og de borgerlige rettigheder bliver denne kamps ofre.
We cannot allow the principles of law and civic rights to become victims of this combat.
DanishTerrorismen truer retsstatsprincippet, demokratiet, de borgerlige rettigheder, grundlaget for vores samfund.
It threatens the rule of law, democracy, civil rights, the basis of our society.
DanishIndonesien har ikke tilsluttet sig den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder.
Indonesia did not subscribe to the international pact on civil and political rights.
DanishDet er en skændsel og et skamløst misbrug af borgerlige rettigheder såvel som menneskerettigheder.
This is disgraceful by any standards and a flagrant abuse of their civil and human rights.
DanishEndelig håber jeg, at vi kan stole på Dem inden for området borgerlige rettigheder og menneskerettigheder.
Lastly, I hope we can rely on you in the field of civil liberties and human rights.
DanishTerrorisme kan ikke bekæmpes på måder, som indskrænker demokratiet, de borgerlige rettigheder og ligheden.
Terrorism cannot be fought in ways that curtail democracy, civil rights and equality.
DanishFastlæggelse af borgerlige rettigheder kan også fungere som forbillede i forbindelse med udvidelse af Unionen.
Enshrining civil rights may also serve as a model in the enlargement of the Union.
DanishVi gør opmærksom på, at der stadig skal gøres temmelig meget inden for området borgerlige rettigheder.
We would like to point out that a great deal is yet to be done in the area of public freedoms.
DanishJeg håber, at vi kan stole på, at De prioriterer de borgerlige rettigheder og menneskerettighederne fremover.
I hope we can rely on you to prioritise civil liberties and human rights in the future.
DanishDet er vores anliggende at give liv til de borgerlige rettigheder.
It is up to us to breathe life into citizens ' rights.
DanishHr. formand, alle - specielt jurister som jeg selv - går ind for retfærdighed og borgerlige rettigheder.
Mr President, everyone, especially lawyers like myself, is in favour of justice and civil rights.
DanishDe er et humant internationalt samfunds borgerlige rettigheder.
They are the civil rights of a humane global community.
DanishKina skal overholde internationale standarder for menneskerettigheder, menneskelig værdighed og borgerlige rettigheder.
He was accused of terrorism and sentenced to death, without any evidence or a fair trial.

Lignende oversættelser "borgerlige rettigheder" på engelsk

rettigheder substantiv
English