Dansk-engelsk oversættelse af "bort"

DA

"bort" engelsk oversættelse

DA

bort {en}

volume_up
1. "udsmykning"
bort

Eksempelsætninger "bort" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet vil tage lang tid at komme over denne krise, men vi må ikke se bort fra den.
It will take a long time to recover from this crisis, but we must not ignore it.
DanishVi skal bevæge os bort fra forpligtelseskulturen og over til en leveringskultur.
We have to get out of the culture of commitment and into the culture of delivering.
DanishDet vil gøre det muligt at se bort fra sådanne udsagn, som vi netop har hørt.
Statements like the ones you have just heard should then be a thing of the past.
DanishFor det tredje kunne terroristerne drage bort med deres våben fra Makedonien.
Thirdly, the terrorists were able to withdraw from Macedonia with their weapons.
DanishJeg mener ikke, man skal se bort fra den eller lade som om, den ikke eksisterer.
It is not that we are unaware of this division or act as if it did not exist.
Danish" Mikal svarede Saul:"Han sagde til mig: Hjælp mig bort ellers slår jeg dig ihjel!
And Michal answered Saul, He said unto me, Let me go; why should I kill thee?!
DanishMen da Saul fik at vide at David var sluppet bort fra Ke'ila opgav han sit Togt.
And it was told Saul that David was escaped from Keilah; and he forbare to go forth.
DanishOg han sagde til mig: Drag ud; thi jeg vil sende dig langt bort til Hedninger.
And he said unto me, Depart: for I will send thee far hence unto the Gentiles.
DanishJeg ved vel at Ægypterkongen ikke vil tillade eder at drage bort uden med Magt;
And I am sure that the king of Egypt will not let you go, no, not by a mighty hand.
DanishHungrige har han mættet med gode Gaver og rige har han sendt tomhændede bort.
He hath filled the hungry with good things; and the rich he hath sent empty away.
DanishMen da Jesus hørte at Johannes var kastet i Fængsel drog han bort til Galilæa.
Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee;
DanishMen der er, det må vi heller ikke se bort fra, en politisk forhindring af dette.
We should not, however, close our eyes to one political stumbling block in all this.
DanishHer ser jeg naturligvis bort fra de politiske grunde til manglende forståelse.
That is apart from the political reasons for failures of understanding, of course.
DanishMen Elias sagde til dem: "Grib Ba'als Profeter lad ingen af dem slippe bort!
And Elijah said unto them, Take the prophets of Baal; let not one of them escape!
DanishKom i Hu hvad Amalekiterne gjorde imod dig undervejs da I drog bort fra Ægypten
Remember what Amalek did unto thee by the way, when ye were come forth out of Egypt;
DanishLad ej den fortrykte gå bort med Skam lad de arme og fattige prise dit Navn!
O let not the oppressed return ashamed: let the poor and needy praise thy name!
DanishDerfor kan Rådet ikke se bort fra det politiske budskab, som vi sendte i går.
The Council, therefore, cannot ignore the political message that we have given it.
Danishog Abimelek sagde til Isak: "Drag bort fra os thi du er blevet os for stærk!
And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we!
DanishDermed ses der bort fra, at medlemsstaternes civilret ikke er harmoniseret.
This disregards the fact that the civil law of Member States is not harmonised.
DanishDa vendte Farao sig bort og gik hjem og heller ikke dette lagde han sig på Sinde.
And Pharaoh turned and went into his house, neither did he set his heart to this also.