Dansk-engelsk oversættelse af "borte"

DA

"borte" engelsk oversættelse

EN
DA

borte {adjektiv}

volume_up
borte
Der er ingen, der holder dem borte; de holder sig selv borte.
There is no one keeping them away: they are keeping themselves away.
I Østrigs tilfælde kom denne solidaritet endda fra Mexico, altså langt borte fra.
In the case of Austria, this solidarity even came from Mexico, from far away.
Det ligger blot fire kilometer borte - den korteste strækning over Øresund.
It is only four kilometres away across the narrowest stretch of Öresund.

Eksempelsætninger "borte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI Østrigs tilfælde kom denne solidaritet endda fra Mexico, altså langt borte fra.
In the case of Austria, this solidarity even came from Mexico, from far away.
DanishNaturligvis optager skove CO2, men når træerne er udvoksede, er denne virkning borte.
Of course forests eat up CO2 but once they are fully grown this no longer happens.
DanishDenne drøm synes efter Nice alligevel at være længere borte, end vi havde håbet.
Yet this seems to be an even more distant dream than we had hoped now that Nice is over.
Danishmen se da jeg gik der forbi var han borte; da jeg søgte ham fandtes han ikke.
Yet he passed away, and, lo, he was not: yea, I sought him, but he could not be found.
DanishOg han kom og forkyndte Fred for eder som vare langt borte og Fred for dem som vare nær.
And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh.
DanishFjenden er borte lagt øde for stedse du omstyrted Byer de mindes ej mer.
But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.
DanishDet er en målsætning, der kan synes langt borte, men den fortjener at blive forfulgt.
The objective may seem to be a distant one, but it is one worth pursuing.
DanishDet ligger blot fire kilometer borte - den korteste strækning over Øresund.
It is only four kilometres away across the narrowest stretch of Öresund.
DanishDerfor sætte vi også vor Ære i hvad enten vi ere hjemme eller borte at være ham velbehagelige.
Wherefore we labour, that, whether present or absent, we may be accepted of him.
DanishNår min sønderslidte Hud er borte skal jeg ud fra mit Kød skue Gud
And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God:
DanishMedens Laban var borte og klippede sine Får stjal Rakel sin Faders Husgud.
And Laban went to shear his sheep: and Rachel had stolen the images that were her father's.
DanishFinland er geografisk set et afsides land: Vi er langt borte fra EU ' s hovedmarkeder.
Finland is a geographically remote country: we are a long way from the principal EU markets.
DanishHun holder sig borte og håber, at han bliver buret inde i lang tid.
She stays well away from him and hopes he is put in prison for a long time.
DanishNu ser det ud til, at 2015-målet for universel primær undervisning stadig er langt borte.
Now it appears that the 2015 target for universal primary education remains a long way off.
DanishNu derimod i Kristus Jesus ere I som fordum vare langt borte komne nær til ved Kristi Blod.
But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ.
DanishBorte er de dage, hvor en lille forbryder gik ind i en bank med en kuffert fuld af sedler.
Gone are the days when some petty criminal walked into a bank with a suitcase full of notes.
DanishNår Storm farer frem er den gudløse borte den retfærdige står på evig Grund.
As the whirlwind passeth, so is the wicked no more: but the righteous is an everlasting foundation.
DanishDu så det HERRE vær ikke tavs Herre hold dig ej borte fra mig;
This thou hast seen, O LORD: keep not silence: O Lord, be not far from me.
DanishEuropa ligger endvidere langt nok borte til politisk ikke at kunne optræde som en dominerende faktor.
Europe is too far away to be able to play the leading political role in the region.
DanishDet hed sig tidligere, at Rusland var stort og zaren langt borte.
'Russia is great, and the Tsar is far away ' is what they used to say.