Dansk-engelsk oversættelse af "bortset fra det"

DA

"bortset fra det" engelsk oversættelse

DA

bortset fra det {adverbium}

volume_up
bortset fra det
Bortset fra det er disse ændringsforslag ikke retningslinjer og bør ikke indgå i betænkningen.
Apart from that, they are not guidelines and should not be in this report.
Bortset fra det er fastprisordningen for bøger ikke bindende.
Apart from this, the book pricing system does not involve any obligations.
Men bortset fra det henhører erstatningsspørgsmål primært under de nationale domstole.
Apart from that, damages are primarily a matter for the national courts.

Eksempelsætninger "bortset fra det" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVed De, hvad der er lykkedes for os med Sokrates bortset fra det indholdsmæssige?
Do you know what we have achieved with Socrates, quite apart from the tangible results?
DanishBortset fra det, fru Breyer, er næsten alt det, De ellers har sagt, indholdsmæssigt forkert!
Other than that, Ms Breyer, almost everything you said was factually incorrect.
DanishVi tilslutter os hans betænkning, bortset fra det punkt, fru Thyssen tog op.
We find ourselves in agreement with his report, except for the point raised by Mr Thyssen.
DanishMen bortset fra det henhører erstatningsspørgsmål primært under de nationale domstole.
Apart from that, damages are primarily a matter for the national courts.
DanishMen bortset fra det er der to elementer, jeg synes er vigtige.
This apart, however, there are two elements which I do believe to be important.
DanishBortset fra det er disse ændringsforslag ikke retningslinjer og bør ikke indgå i betænkningen.
Apart from that, they are not guidelines and should not be in this report.
DanishBortset fra det er fastprisordningen for bøger ikke bindende.
Apart from this, the book pricing system does not involve any obligations.
DanishBortset fra det er der stadig ikke gjort noget for at sikre en tryg fødsel af hendes ufødte barn.
As well as that, there are still no arrangements to ensure the safe delivery of her unborn child.
DanishBortset fra det, har vi igen og igen vist vores iver for at være så åbne som muligt.
Apart from that, we have demonstrated over and over again our eagerness to be as transparent as we possibly can.
DanishBortset fra det faktum, at der er ubegrænsede muligheder for at stille ændringsforslag, er det en forkert antagelse.
After a great deal of thought, I found myself unable to identify with any of them.
DanishMen bortset fra det beder jeg alle om at tænke godt over det.
But separately from that, I ask everyone to think carefully.
DanishBortset fra det har De fuld ytringsfrihed her, hr.
Apart from that, you have full freedom of expression here, Mr Titford.
DanishBortset fra det lader jeg historie være historie.
And any remaining skeletons, I intend to leave them in the cupboard.
DanishBortset fra det er jeg enig med Dem i det, De sagde.
Apart from that I agree with what the rapporteur said.
DanishDen gælder i hele Europa bortset fra Det Ægæiske Hav.
It applies everywhere in Europe except to the Aegean.
DanishBortset fra det faktum, at det er etisk uforsvarligt, kan det også indebære risici for den offentlige sundhed.
Quite apart from the fact that this should be considered unethical, it can also present risks to public health.
DanishBortset fra det, mener jeg, at vi er på rette vej.
Despite that, I believe we are on the right road.
DanishBortset fra det har den stort set været en fiasko.
Apart from that, it has largely been a failure.
DanishBortset fra det er det et vigtigt punkt, De rejser.
DanishI dag er det en kendsgerning, at mit land opfylder konvergenskriterierne bortset fra det, der vedrører offentlig gæld.
The truth is that Greece now meets the convergence criteria, with the exception of the public debt criterion.

Lignende oversættelser "bortset fra det" på engelsk

fra præposition
English
det artikel
English