Dansk-engelsk oversættelse af "bosættelse"

DA

"bosættelse" engelsk oversættelse

DA

bosættelse {en}

volume_up
bosættelse (også: afgørelse, afregning, forlig, koloni, udligning)
Han har samtidig erklæret, at han ikke havde de fjerneste planer om at evakuere en eneste bosættelse.
He also stated that he did not contemplate the evacuation of any settlements.

Eksempelsætninger "bosættelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHan har samtidig erklæret, at han ikke havde de fjerneste planer om at evakuere en eneste bosættelse.
He also stated that he did not contemplate the evacuation of any settlements.
DanishJeg glæder mig derfor over tilbagetrækningen fra Gaza som et symbol på, at ingen bosættelse er permanent, og at de alle kan afvikles i fremtiden.
In addition, the European Parliament has a role to play, through the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly, in particular.
DanishMen denne hjælpsomhed kan antage forskellige former, bl.a. en ubegrænset bosættelse på vores territorium, som vi systematisk burde udelukke.
However, this solicitude can take very different forms, one of which being residence on our territories for an unlimited duration, which we would have to reject more or less outright.
DanishI henhold til afgørelse ved De Europæiske Fællesskabers domstol, det vil sige EF-domstolen, kan en person hævde sin ret til fri bevægelighed og fri bosættelse overfor sit eget medlemsland.
According to rulings by the European Court of Justice, a person can assert his or her right to freedom of movement and right of residence against their own Member State.
DanishWatson-betænkningen kræver retten til familiesammenføring, og Boumediene-Thiery-betænkningen kræver retten til fri bevægelighed og bosættelse, også for tredjelandsstatsborgere og dømte kriminelle.
The Watson report demands such rights for family reunion and the Boumediene-Thiery report for freedom of movement and residence, even for third-country nationals and even for convicted criminals.