Dansk-engelsk oversættelse af "bosætter"

DA

"bosætter" engelsk oversættelse

EN
DA

bosætter {en}

volume_up
bosætter (også: kolonist, nybygger)

Eksempelsætninger "bosætter" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKinesere bosætter sig systematisk dér, således at tibetanerne i stadig højere grad bliver et mindretal i deres eget land.
There is systematic settlement by Chinese people, so that Tibetans are increasingly becoming a minority in their own country.
DanishNår du kommer ind i det Land HERREN din Gud giver dig til Arv og tager det i Besiddelse og bosætter dig deri
And it shall be, when thou art come in unto the land which the LORD thy God giveth thee for an inheritance, and possessest it, and dwellest therein;
DanishPensionister fra Nordeuropa, for ikke at nævne erhvervsledere fra Paris-området, bosætter sig i Languedoc-Roussillon, Provence og over hele Sydfrankrig.
It is no longer the time for words but for action, with the necessary resources, even if the scale of them should be exceptional.
DanishDen, som ikke frivilligt og på eget initiativ rejser til USA eller bosætter sig der, skal have garanti for, at ingen tvinger dem til at komme der.
Anyone who does not travel to that country of their own free will and on their own initiative must have the guarantee that nobody forces them to go there.
DanishDer anlægges lufthavne i tætbefolkede områder, og de tiltrækker ekstra økonomisk vækst, hvorved stadig flere mennesker bosætter sig i nærheden.
Airports are built in densely populated regions and attract extra economic growth, as a result of which an increasing number of people end up living in their vicinity.
DanishHvad jeg ser, er, at også forordning 1408 om social sikring er beregnet for arbejdstagere, som bosætter sig i beskæftigelseslandet og også bor og lever der.
What I have noticed is that the regulation on social security, No 1408, also applies to workers who decide to move to the country of employment and actually live there.
DanishJeg indgiver eder min Ånd så I bliver levende og jeg bosætter eder i eders Land; og I skal kende at jeg er HERREN; jeg har talet og jeg fuldbyrder det lyder det fra HERREN.
And shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land: then shall ye know that I the LORD have spoken it, and performed it, saith the LORD.
DanishSiden er der blevet taget en række initiativer for at lette bevægeligheden for personer, der bosætter sig i en anden medlemsstat end den, som de har taget kørekort i.
A number of initiatives were subsequently taken to ease the mobility of persons establishing themselves in a Member State other than that in which they obtained their driving licence.
DanishDe, der bosætter sig i et andet land og ønsker at arbejde, kan selv vurdere, hvordan de kan godtgøre deres tilstrækkelige erhvervskvalifikationer i forhold til det nye lands krav.
An individual who wants to settle and work in another country can work out for himself how to provide evidence of adequate professional qualifications that fulfil the host country's requirements.