Dansk-engelsk oversættelse af "Botswana"

DA

"Botswana" engelsk oversættelse

EN

"Botswana" dansk oversættelse

DA

Botswana {egennavn}

volume_up
1. geografi
Botswana
Sydafrika, Botswana, Namibia og Zambia vil nu skyde endnu flere elefanter.
South Africa, Botswana, Namibia and Zambia want to shoot even more elephants now.
Jeg var for nylig i Botswana, hvor de foruden diamanter kun har lidt kvæg at eksportere.
I recently visited Botswana, where, apart from diamonds, they only have a few cattle to export.
Kun ét land, Botswana, har formået at kæmpe sig ud af de mindst udviklede landes rækker.
Only one country, Botswana, has managed to struggle out of the ranks of the least developed countries.
EN

Botswana {egennavn}

volume_up
1. geografi
South Africa, Botswana, Namibia and Zambia want to shoot even more elephants now.
Sydafrika, Botswana, Namibia og Zambia vil nu skyde endnu flere elefanter.
I recently visited Botswana, where, apart from diamonds, they only have a few cattle to export.
Jeg var for nylig i Botswana, hvor de foruden diamanter kun har lidt kvæg at eksportere.
Only one country, Botswana, has managed to struggle out of the ranks of the least developed countries.
Kun ét land, Botswana, har formået at kæmpe sig ud af de mindst udviklede landes rækker.

Eksempelsætninger "Botswana" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSydafrika, Botswana, Namibia og Zambia vil nu skyde endnu flere elefanter.
South Africa, Botswana, Namibia and Zambia want to shoot even more elephants now.
DanishJeg var for nylig i Botswana, hvor de foruden diamanter kun har lidt kvæg at eksportere.
I recently visited Botswana, where, apart from diamonds, they only have a few cattle to export.
DanishKun ét land, Botswana, har formået at kæmpe sig ud af de mindst udviklede landes rækker.
Only one country, Botswana, has managed to struggle out of the ranks of the least developed countries.
DanishEn elektronisk grænse er næsten klar mellem Zimbabwe og Botswana.
Finally, we must make the distinction between the principle of the security barrier and the line it takes.
DanishI Botswana, Namibia, Swaziland og Zimbabwe er en femtedel af de voksne smittet eller syge af aids.
In Botswana, Namibia, Swaziland and Zimbabwe, a fifth of the adult population is infected or ill with AIDS.
DanishVi bør stille følgende spørgsmål: Hvorfor oplever vi stigninger i Botswana, Asien og Sydafrika?
We need to ask the question: why is it that in the case of Botswana, of Asia, of South Africa, we are seeing increases?
DanishPå det tidspunkt var en række lande, navnlig Sydafrika og Botswana, villige til fortsat at købe britiske produkter.
At that time, a number of countries, particularly South African and Botswana, were willing to continue to buy British produce.
DanishDer vil naturligvis komme færre toldindtægter ind, som Botswana, Lesotho, Namibia og Swaziland er blevet afhængige af.
There will be a reduction, naturally, of customs revenues which Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland have become dependent on.
DanishDet er en skam, at ikke flere af Dem var til stede ved præsentationen, der blev foretaget af ministeren for vildtlevende dyr og turisme i Botswana.
It is a pity that more of you were not at the presentation by the Minister of Wildlife and Tourism of Botswana.
DanishJeg tænker også på Namibia og Swaziland eller Lesotho og Botswana, som langtfra får det samme støttebeløb fra Europa.
I am also thinking of Namibia and Swaziland, and even Lesotho and Botswana, which are a long way from receiving the same amount of aid from Europe.
DanishOg en shepherd ' s pie mærket " fremstillet i Det Forenede Kongerige " kan indeholde oksekød fra Botswana, Zimbabwe eller andre steder i verden.
And shepherd's pie labelled " product of the UK " may contain beef from Botswana, Zimbabwe or anywhere else in the world.
DanishI Botswana har Merck, en af de store medicinalvirksomheder, i fællesskab med Bill Gates-fonden rejst 100 millioner amerikanske dollars.
In Botswana USD 100 million has been mobilised jointly by Merck, one of the big pharmaceutical companies, and the Bill Gates Foundation.
DanishAf erklæringen fra Botswana på vegne af disse grupper fremgik det med al tydelighed, at de reviderede tekster langtfra opfyldte deres forventninger.
The statement by Botswana on behalf of those groups said very clearly that the revised texts fell far short of their expectations.
DanishI nogle områder af Botswana er mere end halvdelen af de gravide kvinder smittet med hiv, og en tredjedel af dem overfører sygdommen til deres børn under fødslen.
More than half the pregnant women in some areas in Botswana are infected with HIV, and a third of them transmit HIV to their new-born babies during delivery.
DanishHele verden priste også de ofre, som frontlinjestaterne bragte forud for opnåelsen af dette resultat: Botswana, Lesotho, Swaziland, Namibia og de andre stater.
The whole world also applauded the sacrifices made by the front line states in leading up to that achievement: Botswana, Lesotho, Swaziland, Namibia and the other states.
DanishHr. formand, sidste år i marts havde jeg den glæde at være i Lesotho og ved samme lejlighed besøge Sydafrika, Namibia og Botswana som repræsentant for Europa-Parlamentet.
Mr President, in March of this year I was privileged to be in Lesotho and to visit South Africa, Namibia and Botswana as a European Parliamentary representative.
DanishUd over de foranstaltninger, der allerede finansieres i Botswana, foretager Kommissionen i øjeblikket en vurdering af behovet for humanitær bistand i Zimbabwe, Zambia og Madagaskar.
In addition to the action already funded in Botswana, the Commission is currently carrying out a humanitarian need assessment in Zimbabwe, Zambia and Madagascar.
DanishTil sidst, spørgsmålet om tab af toldindtægter, for Botswana, Lesotho, Namibien og Swaziland, er der i øjeblikket intet adækvat forslag på grund af Den Europæiske Union.
Finally, the point of loss of income from customs revenue, for Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland: no satisfactory proposal is currently on the table from the European Union.
DanishSom regeringen i Botswana har påpeget i en meget velargumenteret rapport, skal antallet forvaltes, hvis de forskellige krav hos befolkningen, vegetationen og levestederne skal indfries.
As the government of Botswana pointed out in a very well argued paper, numbers have to be managed if the competing demands of people, vegetation and habitats are to be met.
DanishFørst vil der tilflyde fordele til BLNS-landene, Botswana, Lesotho, Namibia og Swaziland - de fire naboer til Sydafrika, der tilhører Den Sydafrikanske Toldunion, SACU.
First, there are benefits to accrue to the BLNS countries - Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland - the four neighbours of South Africa which belong to the South Africa Customs Union, SACU.

Synonymer (engelsk) for "Botswana":

Botswana
Republic of Botswana
English