Dansk-engelsk oversættelse af "boykot"

DA

"boykot" engelsk oversættelse

EN
DA

boykot {et}

volume_up
1. økonomi
boykot (også: blokade)
Lad os slå helt fast, at en boykot af danske produkter pr. definition er en boykot af europæiske produkter.
Let us be clear: a boycott of Danish goods is by definition a boycott of European goods.
Der blev iværksat en boykot, og generne som følge deraf ramte navnlig Makedonien.
A boycott was introduced, the effects of which Macedonia had to shoulder.
Men én boykot afløste en anden, uden at dette er blevet gjort til genstand for kritik.
One boycott replaced another without being clearly denounced.

Eksempelsætninger "boykot" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer blev iværksat en boykot, og generne som følge deraf ramte navnlig Makedonien.
A boycott was introduced, the effects of which Macedonia had to shoulder.
DanishJeg mener, at vi skal gå endnu længere og resolut indføre en boykot.
I think that we have to go a lot further and opt resolutely for a boycott.
DanishFlertallet af vores kolleger afviser principielt at støtte en sådan boykot.
The majority of MEPs refuse, on principle, to sign such a boycott.
DanishMen én boykot afløste en anden, uden at dette er blevet gjort til genstand for kritik.
One boycott replaced another without being clearly denounced.
DanishFor så vidt som det er en boykot, er det ligeledes en tilskyndelse til Burma til at forbedre sig moralsk.
In as much as that is a ban, it is an encouragement to Burma to mend its ways.
DanishBegyndelsen til undertrykkelse af demokrati og menneskerettigheder retfærdiggør en økonomisk boykot.
The fact that democracy and human rights are being repressed justifies an economic boycott.
DanishLad os slå helt fast, at en boykot af danske produkter pr. definition er en boykot af europæiske produkter.
Let us be clear: a boycott of Danish goods is by definition a boycott of European goods.
DanishMan opfordrer til boykot og mener, at noget må gøres.
People are calling for boycotts and think that something must be done.
DanishVi mener, at USA ' s trussel om at iværksætte en boykot ikke er berettiget, ingen tvivl om det.
We believe that the US threat of boycott is not justified, let there be no misunderstanding about that.
DanishDesuden skal der iværksættes en vandtæt boykot af diamanter.
More than anything, we now need a watertight diamond boycott.
DanishJeg er ikke indforstået med kravet om en absolut boykot, om en absolut indstilling af al finansiel støtte.
I do not endorse the call for an outright boycott and the cessation of all financial assistance.
DanishRådets repræsentanters målbevidste boykot af udvalget er desværre stadig en stor undladelse.
The determined boycott of the committee by any representative of the Council is still, sadly, a great omission.
DanishFor det sjette: Oppositionens opfordring til boykot medførte, at valgdeltagelsen kun blev 18 % lavere.
Six: following the opposition's call for a boycott the recorded electoral turnout was only 18 % lower.
DanishJeg har altid beklaget, at denne famøse boykot af Burundi blev indledt, først og fremmest fordi den var så selektiv.
I have always regretted the notorious boycott of Burundi, particularly as it was so selective.
DanishDer var endda nogen, der fik den idé at indlede en kampagne til boykot af Total, der i dag er det eneste franske olieselskab.
Some even suggested launching a campaign to boycott Total, the only remaining French oil company.
DanishDette krav skal tages op af FN ' s forsamlinger, for kun FN kan udstede et sådant internationalt boykot.
This demand must be taken up by the UN commissions, because only the UN can impose this kind of international boycott.
DanishDet vil igen kræve samarbejde, ikke boykot.
This again will require cooperation, not boycotts.
DanishUSA har således besluttet sig til en investeringsstandsning, altså et tilløb til en økonomisk boykot.
It seems as though the United States have decided to introduce a investment ban, in other words a run up to an economic boycott.
DanishBorgere, vis Deres vrede og boykot Bush.
DanishHan opfordrede indtrængende til økonomisk boykot, navnlig også et olieboykot mod general Abachas militærregime.
He vehemently stated the case for an economic boycott, and especially an oil boycott, against General Abacha's military regime.
Andre ord i vores ordbog