Dansk-engelsk oversættelse af "brød"

DA

"brød" engelsk oversættelse

DA

brød {et}

volume_up
brød
volume_up
bread {substantiv}
Fordi der er eet Brød ere vi mange eet Legeme; thi vi få alle Del i det ene Brød.
For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread.
Her er jo hverken Brød eller Vand og vi er lede ved denne usle Føde.
for there is no bread, neither is there any water; and our soul loatheth this light bread.
En uansvarlig økonomisk forvaltning ville have givet brød i dag og sult i morgen.
Managing the economy irresponsibly would have meant bread today and hunger tomorrow.
brød
volume_up
loaf {substantiv}
Og de havde glemt at tage Brød med og havde kun eet Brød med sig i Skibet.
Now the disciples had forgotten to take bread, neither had they in the ship with them more than one loaf.
og en Skive Brød en Oliebrødkage og et Fladbrød af Kurven med de usyrede Brød som står for HERRENs Åsyn
And one loaf of bread, and one cake of oiled bread, and one wafer out of the basket of the unleavened bread that is before the LORD:
Forbrugeren bliver skatteyder alene ved at købe en forbrugsartikel, om det så kun er en bid brød.
The consumer becomes a tax payer simply by making a purchase, even if it is just a loaf of bread.
brød
Forbrugeren bliver skatteyder alene ved at købe en forbrugsartikel, om det så kun er en bid brød.
The consumer becomes a tax payer simply by making a purchase, even if it is just a loaf of bread.
og en Skive Brød en Oliebrødkage og et Fladbrød af Kurven med de usyrede Brød som står for HERRENs Åsyn
And one loaf of bread, and one cake of oiled bread, and one wafer out of the basket of the unleavened bread that is before the LORD:
Hr. formand, for Kommissionen er en revolver tilsyneladende det samme som et brød, og en torpedobåd det samme som et hospital.
Mr President, it seems that for the Commission a revolver is the same thing as a loaf of bread and a destroyer is the same thing as a hospital.
brød (også: korn, mel)

Eksempelsætninger "brød" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEndog min Ven som jeg stolede på som spiste mit Brød har løftet Hælen imod mig.
But thou, O LORD, be merciful unto me, and raise me up, that I may requite them.
DanishDisse meddelelser skabte panik hos forbrugerne, og oksekødsmarkedet brød sammen.
These announcements spread panic amongst consumers and the beef market collapsed.
DanishDer kunne jo også komme en formand, som man ikke brød sig om at ligge på knæ for.
What is more, a President might come along to whom one preferred not to kowtow.
DanishIkke heller de syv Brød til de fire Tusinde og hvor mange Kurve I da toge op?
Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?
DanishSiden konflikten brød ud for seks år siden, er antallet af dødsofre steget til 3.500.
The number killed since the conflict broke out six years ago has risen to 3 500.
DanishEn uansvarlig økonomisk forvaltning ville have givet brød i dag og sult i morgen.
Managing the economy irresponsibly would have meant bread today and hunger tomorrow.
DanishBlækket fra dette beslutningsforslag var næppe tørt, førend Eurostat-sagen brød løs.
One of the arguments was that the Commission was on the right track to reform.
DanishI må ikke nyde noget som helst syret; hvor I end bor skal I spise usyret Brød.
Ye shall eat nothing leavened; in all your habitations shall ye eat unleavened bread.
DanishOg da han mærkede dette siger han til dem: "Hvorfor tænke I på at I ikke have Brød?
And when Jesus knew it, he saith unto them, Why reason ye, because ye have no bread?
DanishDet oplevede vi jo for nylig, da mund- og klovsygen brød ud i Storbritannien.
We saw that happen recently, when foot and mouth disease broke out in Great Britain.
DanishVi viste det til de belgiske medlemmer, og de brød sig bestemt ikke om det.
We showed it to the Belgian members and they did not like the look of that at all.
DanishMen de tænkte ved sig selv og sagde: "Det er fordi vi ikke toge Brød med.
And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread.
DanishDette er det Brød som kommer ned fra Himmelen at man skal æde af det og ikke dø.
This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof, and not die.
Danishbrød de op fra Kadesj og slog Lejr ved Bjerget Hor ved Randen af Edoms Land.
And they removed from Kadesh, and pitched in mount Hor, in the edge of the land of Edom.
DanishDet bør ikke komme bag på os, at f.eks. det russiske banksystem brød sammen.
We must not be surprised, for example, that the Russian banking system has collapsed.
DanishFordi der er eet Brød ere vi mange eet Legeme; thi vi få alle Del i det ene Brød.
For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread.
DanishOg da hans Disciple kom over til hin Side havde de glemt at tage Brød med.
And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread.
Danishbrød de op fra Almon Diblatajim og slog Lejr på Abarimbjergene over for Nebo.
And they removed from Almondiblathaim, and pitched in the mountains of Abarim, before Nebo.
DanishTil min glæde brød det kommunistiske system sammen i Central- og Østeuropa i 1989.
Much to my delight, the Communist system collapsed in Central and Eastern Europe in 1989.
DanishJesus svarer: "Det er den hvem jeg giver det Stykke Brød som jeg dypper.
Jesus answered, He it is, to whom I shall give a sop, when I have dipped it.