Dansk-engelsk oversættelse af "brødre"

DA

"brødre" engelsk oversættelse

DA

brødre {flertal}

volume_up
Vi må handle hurtigt, i solidaritet med vores brødre derovre.
We must act rapidly, to show our solidarity with our Cuban brothers and sisters.
Det er vores søstre og brødre, der myrdes dér.
It is our sisters and brothers who are being murdered there.
Vi vil ikke forholde os tavse, hvis vores brødre og søstre i Korea fortsat bliver behandlet dårligt.
We will not stand silent if our brothers and sisters in Korea continue to be mistreated.

Eksempelsætninger "brødre" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAbraham avlede Isak; og Isak avlede Jakob; og Jakob avlede Juda og hans Brødre;
Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;
DanishDeres Fader Efraim sørgede i lang Tid over dem og hans Brødre kom for at trøste ham.
And Ephraim their father mourned many days, and his brethren came to comfort him.
Danishså gælder Indløsningsretten for ham efter Salget; en af hans Brødre må indløse ham
After that he is sold he may be redeemed again; one of his brethren may redeem him:
DanishJeg dør daglig så sandt jeg har eder Brødre at rose mig af i Kristus Jesus vor Herre.
I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our LORD, I die daily.
DanishEn gammel Mand må du ikke skælde på men forman ham som en Fader unge Mænd som Brødre
Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren;
DanishMen hans Moder og Brødre kom til ham og kunde ikke nå frem til ham for Skaren.
Then came to him his mother and his brethren, and could not come at him for the press.
DanishDer var syv Brødre; og den første tog en Hustru og da han døde efterlod han ikke Afkom.
Now there were seven brethren: and the first took a wife, and dying left no seed.
DanishJeg besværger eder ved Herren at dette Brev må blive oplæst for alle de hellige Brødre.
I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren.
Danishsagde han: "Forbandet være Kana'an Trælles Træl blive han for sine Brødre!
And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren!
DanishOgså de boede over for deres Brødre sammen med deres Brødre i Jerusalem.
And they also dwelt with their brethren at Jerusalem, over against their brethren.
Danishmedens Bakbukja og Unni sammen med deres Brødre stod over for dem efter deres Afdelinger.
Also Bakbukiah and Unni, their brethren, were over against them in the watches.
DanishOgså disse boede over for deres Brødre sammen med deres Brødre i Jerusalem.
And these also dwelt with their brethren in Jerusalem, over against them.
DanishHvor længe skal det vare inden du byder Folket standse med at forfølge deres Brødre?
how long shall it be then, ere thou bid the people return from following their brethren?
DanishMen også disse seks Brødre droge med mig og vi gik ind i Mandens Hus.
Moreover these six brethren accompanied me, and we entered into the man's house:.
Danishhar han heller ingen Datter skal I give hans Arvelod til hans Brødre;
And if he have no daughter, then ye shall give his inheritance unto his brethren.
DanishOg han tog fem af sine Brødre med sig og forestillede dem for Farao.
And he took some of his brethren, even five men, and presented them unto Pharaoh.
Danishfalsk Vidne der farer med Løgn og den som sætter Splid mellem Brødre.
A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren.
Danish" Men hans Brødre kunde ikke svare ham så forfærdede var de for ham.
And his brethren could not answer him; for they were troubled at his presence.
DanishDet var Overhovederne for Præsterne og deres Brødre på Jesuas Tid.
These were the chief of the priests and of their brethren in the days of Jeshua.
DanishDa sagde Farao til Josef: "Din Fader og dine Brødre er kommet til dig;.
And Pharaoh spake unto Joseph, saying, Thy father and thy brethren are come unto thee: