Dansk-engelsk oversættelse af "brøkdel"

DA

"brøkdel" engelsk oversættelse

DA

brøkdel {en}

volume_up
brøkdel
Dette er kun en brøkdel af de penge, der går til at håndtere den samlede katastrofe.
This is only a fraction of the money needed to deal with the disaster as a whole.
Naturligvis kan vi med vores programmer kun nå en brøkdel af disse unge mennesker.
Of course we can only reach a fraction of these young people with our programmes.
I virkeligheden er der således kun tale om en brøkdel af det oprindelige beløb.
In reality therefore it is just a fraction of the original amount.

Eksempelsætninger "brøkdel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishNaturligvis kan vi med vores programmer kun nå en brøkdel af disse unge mennesker.
Of course we can only reach a fraction of these young people with our programmes.
DanishDette er kun en brøkdel af de penge, der går til at håndtere den samlede katastrofe.
This is only a fraction of the money needed to deal with the disaster as a whole.
DanishMed dette forslag vil vi se en betydelig reduktion i denne brøkdel af emissionerne.
With this proposal we would see a substantial reduction in that fraction of emissions.
DanishI virkeligheden er der således kun tale om en brøkdel af det oprindelige beløb.
In reality therefore it is just a fraction of the original amount.
DanishVi vil bruge en brøkdel af omkostningerne til forsvaret af Vesteuropa under den kolde krig.
What we spend is a fraction of the cost of defending Western Europe during the Cold War.
DanishHar vi den mindste brøkdel af denne algeriske løjtnants mod?
Will we have just the merest fraction of the courage of this Algerian lieutenant?
DanishEuropæiske forskningsmidler er stadig kun en brøkdel af de nationale budgetter.
This means that faster economic growth based on science and new technologies is needed in the European Union.
DanishKun en brøkdel af planterne bruges i dag af os som nytteplanter.
We currently make use of only a tiny number of plant species.
DanishGav de dengang udtryk for blot en brøkdel af den medfølelse, de i dag udviser over for nomenklatura fellaga?
Did they show one hundredth of the compassion they now show for the Nomenklatura fellaga?
DanishDet er derfor kun en brøkdel af de til omstruktureringen fornødne midler, der er nået frem til modtagerne.
As a result only a fraction of the resources needed for restructuring have reached the recipients.
DanishDet er vigtigt at huske, at de kun repræsenterer en brøkdel af den samlede handel, der krydser Atlanten.
It is important to remember that they represent just a fraction of the total trade that crosses the Atlantic.
DanishKun 38 % af alle borgere har hørt om konventet, og kun en brøkdel af dem kender teksten.
Only 38 % of the public at large have ever heard anything about the Convention and only a fraction of them are familiar with the text.
DanishSlovakiet vil kun få en brøkdel af de penge, der er nødvendige til lukningen af disse blokke, i form af EU-midler.
Slovakia will be receiving only a fraction of the money needed for the shutdown of these units from EU funds.
DanishMen glem ikke, at landmænd i de nye medlemsstater i dag kun modtager en brøkdel af den støtte, som de gamle medlemmer får.
Prime Minister, your country is one of the few that has not taken fright at workers from the new Member States.
DanishBurde de unge ikke være mindst lige så meget værd for os som en brøkdel af det, der bruges på subsidier til tobaksdyrkning?
Ought young people not be at least as much worth to us as a fraction of what is spent on subsidising the cultivation of tobacco?
DanishVed juletid var der måske 100, og om foråret var der endnu ikke kommet en brøkdel af den styrke, som man havde aftalt skulle komme.
By Christmas, there were perhaps 100 and, by the spring, still only a fraction of the force it had been agreed should come was, in fact, in place.
DanishHr. formand, der er mere end 100.000 syntetiske kemikalier i brug og kun en brøkdel af disse er testet for endokrine forstyrrelser.
Mr President, there are more than 100 000 synthetic chemicals in use and only a fraction of these have been tested for endocrine-disrupting affects.
DanishDet har f.eks. gjort det muligt for os at flyve fra de perifere dele af Den Europæiske Union til centrum til en brøkdel af udgiften for 20 år siden.
For example it has enabled us to fly from peripheral parts of the European Union to the centre for a fraction of the cost of 20 years ago.
DanishFinland er kun en brøkdel af den offentlige sektors hjemmesider i øjeblikket tilgængelige set ud fra de handicappedes og de ældres synspunkt.
One of the points I made when we had a debate on this issue, Commissioner, was that I felt that parliamentarians need to be much better engaged in the process.
DanishJeg vil gerne bede om ordet i tre minutter, hvilket er en brøkdel af den tid, som er blevet brugt til at drøfte dette spørgsmål, for at forklare mine synspunkter.
I would like to have three minutes, which is a fraction of the length of time this subject has been discussed, just to explain my point of view.