Dansk-engelsk oversættelse af "brønd"

DA

"brønd" engelsk oversættelse

EN
DA

brønd {en}

volume_up
brønd (også: kilde)
volume_up
well {substantiv}
Da nu Isaks Trælle gravede i Dalen stødte de på en Brønd med rindende Vand;
And Isaac's servants digged in the valley, and found there a well of springing water.
Min Haves Væld er en Brønd med rindende Vand og Strømme fra Libanon.
A fountain of gardens, a well of living waters, and streams from Lebanon.
Drik Vand af din egen Cisterne og rindende Vand af din Brønd;
Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well.

Eksempelsætninger "brønd" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDa nu Isaks Trælle gravede i Dalen stødte de på en Brønd med rindende Vand;
And Isaac's servants digged in the valley, and found there a well of springing water.
DanishDrik Vand af din egen Cisterne og rindende Vand af din Brønd;
Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well.
DanishMin Haves Væld er en Brønd med rindende Vand og Strømme fra Libanon.
A fountain of gardens, a well of living waters, and streams from Lebanon.
DanishThi en bundløs Grav er Skøgen den fremmede Kvinde en snæver Brønd;
For a whore is a deep ditch; and a strange woman is a narrow pit.
DanishSå flyttede han derfra og lod grave en ny Brønd; og da de også yppede Kiv om den kaldte han den Sitna.
And they digged another well, and strove for that also: and he called the name of it Sitnah.
DanishFor Pagtblodets Skyld vil jeg også slippe dine Fanger ud ja ud af den vandløse Brønd.
As for thee also, by the blood of thy covenant I have sent forth thy prisoners out of the pit wherein is no water.
DanishMen Abraham krævede Abimelek til Regnskab for en Brønd som Abimeleks Folk havde tilranet sig.
And Abraham reproved Abimelech because of a well of water, which Abimelech's servants had violently taken away.
DanishBrønd som Høvdinger grov som Folkets ædle bored med Herskerspir og Stave!
The princes digged the well, the nobles of the people digged it, by the direction of the lawgiver, with their staves!
DanishDet kan ikke baseres på princippet om den bundløse brønd.
It cannot be based on the bottomless well principle.
DanishHvor graver de efter Sjælenes Brønd?
Where are they digging for the well of the souls?
Danishsvarede han: "Jo de syv Lam skal du modtage af min Hånd til Vidnesbyrd om at jeg har gravet denne Brønd.
And he said, For these seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me, that I have digged this well.
DanishHr. formand, jeg kommer fra et område i Flanderen, hvor der for øjeblikket ikke er én brønd, som leverer vand, som kan drikkes.
Mr President, I come from a region, Flanders, where there is not a single well yielding water that you can drink.
DanishDa åbnede Gud hendes Øjne så hun fik Øje på en Brønd med Vand; og hun gik hen og fyldte Sækken med Vand og gav Drengen at drikke.
And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink.
DanishDa byggede Isak et Alter der og påkaldte HERRENs Navn; og der opslog han sit Telt og hans Trælle gravede der en Brønd.
And he builded an altar there, and called upon the name of the LORD, and pitched his tent there: and there Isaac's servants digged a well.
DanishSamme Dag kom Isaks Trælle og bragte ham Melding om den Brønd de havde gravet og sagde: "Vi har fundet Vand!
And it came to pass the same day, that Isaac's servants came, and told him concerning the well which they had digged, and said unto him, We have found water!
DanishOg den femte Engel basusnede og jeg så en Stjerne som var falden ned fra Himmelen på Jorden og Nøglen til Afgrundens Brønd blev given den.
And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit.
DanishOg der var Jakobs Brønd.
DanishDa fik han Øje på en Brønd på Marken og tre Hjorde af Småkvæg der var lejrede ved den.
And he looked, and behold a well in the field, and, lo, there were three flocks of sheep lying by it; for out of that well they watered the flocks: and a great stone was upon the well's mouth.
DanishOg han tog til Orde og sagde til dem: "Hvem er der iblandt eder som ikke straks når hans Søn eller Okse falder i en Brønd drager dem op på Sabbatsdagen?
And answered them, saying, Which of you shall have an ass or an ox fallen into a pit, and will not straightway pull him out on the sabbath day?
DanishOg den åbnede Afgrundens Brønd og en Røg steg op af Brønden lig Røgen af en stor Ovn; og Solen og Luften blev formørket af Røgen fra Brønden.
And he opened the bottomless pit; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit.