Dansk-engelsk oversættelse af "brænde for"

DA

"brænde for" engelsk oversættelse

DA

brænde for {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "brænde for" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe fleste mennesker bruger brænde frem for andre brændstoffer.
Danishmen Tyrens Kød dens Hud og dens Skarn skal du brænde uden for Lejren.
But the flesh of the bullock, and his skin, and his dung, shalt thou burn with fire without the camp: it is a sin offering.
DanishI Østrig kalder vi det " Florian-princippet ": Lad hellere naboens hus brænde i stedet for mit!
In Austria we call this the 'Florian principle ' according to which it is better to let your neighbour's house burn down than your own.
DanishDesværre må denne flamme sandsynligvis brænde længe endnu, for jeg formoder, at Ministerrådet ikke når til enighed.
Unfortunately, the fire will probably have to burn for even longer, because I suspect that the Council of Ministers will not reach an agreement.
DanishNår jeg hører Trakatellis, bliver jeg mindet om, hvad martyren Jan Huss sagde, da han så folk stable grenbundter op for at brænde ham.
When I hear Trakatellis I am reminded of what the martyr Jan Huss said when he saw people piling up the faggots to burn him to death.
Danishog de byggede Baalshøjene for at brænde deres Børn i Ild som Brændofre til Baal hvad jeg ikke havde påbudt eller talt om og hvad aldrig var opkommet i min Tanke.
They have built also the high places of Baal, to burn their sons with fire for burnt offerings unto Baal, which I commanded not, nor spake it, neither came it into my mind:
Danishmen dø i Fred og ligesom man brændte til Ære for dine Fædre kongerne før dig således skal man brænde til Ære for dig og klage over dig: "Ve Herre!
But thou shalt die in peace: and with the burnings of thy fathers, the former kings which were before thee, so shall they burn odours for thee; and they will lament thee, saying, Ah lord!
DanishMere end 2 milliarder mennesker i verden har ikke adgang til elektricitet eller brændsel og er henvist til at bruge brænde og dyreekskrementer for at dække deres energibehov.
More than two billion people in the world do not have access to electricity or fuels and are reduced to using firewood and animal droppings for their energy needs.
DanishNår de går ind i Åbenbaringsteltet skal de tvætte sig med Vand for ikke at dø; ligeledes når de træder hen til Alteret for at gøre Tjeneste og brænde Ildofre for HERREN.
When they go into the tabernacle of the congregation, they shall wash with water, that they die not; or when they come near to the altar to minister, to burn offering made by fire unto the LORD:

Lignende oversættelser "brænde for" på engelsk

for adverbium
for præposition
for konjunktion
English
tale for verbum
give udtryk for verbum
være bange for verbum
med forbehold for adverbium
rykke for verbum
takke for verbum
til fordel for
ligge til grund for verbum