Dansk-engelsk oversættelse af "brænder"

DA

"brænder" engelsk oversættelse

EN
DA

brænder {en}

volume_up
brænder

Eksempelsætninger "brænder" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, fru formand for Rådet, kommissærer, verden brænder ikke endnu - ilden blafrer.
Mr President, Madam President-inOffice, Commissioners, the world is not yet on fire.
DanishSåledes brænder vi ikke blandet affald, ligesom man gør i visse lande.
Thus, we do not incinerate mixed waste, as they do in certain countries.
DanishEller måske burde jeg sige, at vi spiller violin, mens Rom-traktaten brænder.
Or perhaps I should say fiddling while the Treaty of Rome burns.
DanishDe brænder dem måske ikke i Orange, men de fjerner dem i hvert fald fra bibliotekerne!
They may not be burning them in Orange but they are certainly taking them out of the libraries!
DanishHvert år brænder titusinder af hektar skov i Portugal og de andre middelhavslande.
Tens of thousands of hectares burn down every year in Portugal and in other Mediterranean countries.
DanishMed hensyn til denne forhandling bekymrer det mig imidlertid, at vi spilder tiden, mens Rom brænder ned.
My concern though with this debate is that we are fiddling whilst Rome burns.
DanishDa sagde Moses: "Lad mig gå hen og se på dette underfulde Skue hvorfor Tornebusken ikke brænder op.
And Moses said, I will now turn aside, and see this great sight, why the bush is not burnt.
DanishDer er især to emner, som naturligvis brænder særligt på.
There are two particular subjects which we regard as particularly urgent.
Danishtil Kalk skal Folkene brændes som afhugget Torn der brænder i Ild.
And the people shall be as the burnings of lime: as thorns cut up shall they be burned in the fire.
DanishKan nogen bære Ild i sin Brystfold uden at Klæderne brænder?
Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned?
DanishMen nej, vi brænder skove og kul af, hvilket svarer til, at vi brændte døren til vores hus for at varme os.
But no, we burn forests and coal as if we were burning the door to our house to keep us warm.
DanishDesuden brænder skove også, og det sker stadig oftere.
Besides, forests burn down, which is happening increasingly often.
DanishGrunden til, at det brænder så godt, som det gør, er, at vi allerede anvender kemikalier i de produkter, vi har.
The reason our products burn as well as they do is that we already use chemicals in them.
DanishI Danmark kommer man i fængsel, hvis man brænder Koranen.
People could be put in jail in Denmark for burning the Koran.
DanishMange har set generationers arbejde bogstaveligt talt gå op i røg på de ligbål, som brænder endnu.
Many have seen generations of work literally go up in smoke on the funeral pyres, which are still burning.
DanishVores skove brænder op og forsvinder lidt efter lidt.
Our forest heritage is gradually burning down and disappearing.
DanishMin Hud er sort falder af mine Knogler brænder af Hede;
My skin is black upon me, and my bones are burned with heat.
DanishDe har ikke til opgave at lege tampen brænder med Saddam.
It is not their task to play'seek ' to Saddam's 'hide '.
DanishMan brænder kornmarkerne af i et land, der har opfundet landbruget, og man brænder dadelpalmer af dagligt.
Cornfields are being burned in a country which invented agriculture; date palms are being burned daily.
DanishHvis et hus brænder ned, må ejerne være forsikrede ".
If a house burns down, the owners should be insured ".
Andre ord i vores ordbog