Dansk-engelsk oversættelse af "brand"

DA

"brand" engelsk oversættelse

EN
EN

"brand" dansk oversættelse

volume_up
brand {substantiv}
volume_up
car brand {substantiv}
DA

brand {en}

volume_up
1. generel
brand (også: bål, ovn)
volume_up
fire {substantiv}
Den efterfølgende eksplosion og brand kostede syv medarbejdere livet.
The explosion and fire which followed it led to the deaths of seven workers.
Ilden bekæmpes om vinteren ved at gøre skoven klar til ikke at gå i brand.
Fires are fought in the winter by preparing forests so that they do not catch fire.
Nu var der ikke udbrudt brand, men det var vi ikke klar over.
There was not a fire on that particular occasion, but we were not to know that.
2. handel
brand
volume_up
brand {substantiv}
Vi sætter spørgsmålstegn ved menneskerettighedspolitikken, i og med det i Honduras er den multinationale United Brand, der nu er blevet opkøbt af Chiquita, som spiller politi.
We are calling into question our human rights policy because, in Honduras, it is the multinational firm United Brand, now owned by Chiquita, which keeps order.
EN

brand {substantiv}

volume_up
1. generel
Google said that it could not take any account of an unregistered brand name.
Google har meddelt, at man ikke kan tage hensyn til et ikke-registreret varemærke.
If I may use commercial language, the UN is actually a brand.
Hvis De tillader det handelsmæssige udtryk, har FN ligefrem et varemærke.
When searching for a major brand, company, or cultural entity, try placing a '+' in front of your query.
Når du søger efter et stort varemærke, en stor virksomhed eller en stor kulturel enhed, kan du prøve at føje "+" til foran din forespørgsel.
2. handel
We are calling into question our human rights policy because, in Honduras, it is the multinational firm United Brand, now owned by Chiquita, which keeps order.
Vi sætter spørgsmålstegn ved menneskerettighedspolitikken, i og med det i Honduras er den multinationale United Brand, der nu er blevet opkøbt af Chiquita, som spiller politi.

Eksempelsætninger "brand" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishIlden bekæmpes om vinteren ved at gøre skoven klar til ikke at gå i brand.
Fires are fought in the winter by preparing forests so that they do not catch fire.
DanishJeg tror, at hvis der virkelig udbryder brand i denne bygning, at det så er for sent.
If there really was a fire in the building, this would be far too long.
DanishDen efterfølgende eksplosion og brand kostede syv medarbejdere livet.
The explosion and fire which followed it led to the deaths of seven workers.
DanishHvis der er røgslør, som forhindrer udsynet, viser det også, at der har været en brand.
Smoke might get in people's eyes but there is no smoke without fire.
DanishI sidste uge var jeg vidne til en sådan brand i min hjemregion på Cypern.
Last week I witnessed the outbreak of such a fire in my home region.
DanishNu var der ikke udbrudt brand, men det var vi ikke klar over.
There was not a fire on that particular occasion, but we were not to know that.
DanishHr. formand, verdens lunger står i brand i Sydamerika, Brasilien og Asien.
Mr President, Mr Commissioner, in Latin America, Brazil and Asia the world's lungs are on fire.
Danishja Ild der æder til Afgrunden og sætter hele min Høst i Brand!
For it is a fire that consumeth to destruction, and would root out all mine increase!
Danishog råbte da de så Røgen af hendes Brand og sagde: Hvor var der Mage til den store Stad?
And cried when they saw the smoke of her burning, saying, What city is like unto this great city
DanishDet kan fremover bidrage til at reducere omfanget af de skovarealer, som ødelægges ved brand.
These can help to reduce the extent of destruction caused by forest fires in years to come.
DanishJeg vil samtidig sende et ønske om god bedring til de 180, der blev såret i denne frygtelige brand.
I should also like to wish the 180 people injured in this awful fire a speedy recovery.
DanishThi Lænderne er fulde af Brand intet er karskt på min Krop
I am feeble and sore broken: I have roared by reason of the disquietness of my heart.
DanishOg Josua stak Aj i Brand og gjorde den til en Ruinhob for bestandig til den Ødemark den er den Dag i Dag.
And Joshua burnt Ai, and made it an heap for ever, even a desolation unto this day.
DanishLad os i tide slukke denne brand i kriseregionen Albanien!
Let us extinguish the flames of crisis in Albania before it is too late.
DanishSet i europæiske forhold er de arealer, der er i brand, større end enhver af Unionens største medlemsstater.
Areas greater than any of the largest Member States of the Union are on fire.
DanishI visse tilfælde skaber man på denne måde en erstatning for de skovarealer, som er blevet ødelagt ved brand.
In certain cases this can create a substitute for the forest areas destroyed by fire.
DanishIfølge vores oplysninger er mere end 34.000 kvadratkilometer blevet lagt øde af denne brand i Roraima.
As far as we understand, more than 34 000 sq km have been devastated by this fire in Roraima.
DanishDisse skibe er ikke i stand til at modstå et terrorangreb eller en brand.
These ships are not capable of withstanding a terrorist attack, and they are not capable withstanding a fire.
DanishVi må altså mobilisere alle kræfter for at slukke denne brand.
We must, therefore, do everything we can to put this fire out.
DanishJeg synes, at det er utroligt, at så store områder kan gå i brand, uden at man kan stoppe det.
I find it incredible that such large areas can catch fire without it being possible to put out the blaze.