Dansk-engelsk oversættelse af "brandforebyggelse"

DA

"brandforebyggelse" engelsk oversættelse

DA

brandforebyggelse {en}

volume_up
brandforebyggelse
brandforebyggelse (også: forebyggelse af brand)
Brandforebyggelse kræver, at landbruget opretholdes.
Fire prevention requires us to keep farming our land.
Jeg er glad for, at Parlamentet nu også har rettet opmærksomheden imod brandforebyggelse sideløbende med overvågningsaktiviteter.
I am glad that Parliament has now also given attention to forest fire prevention in addition to monitoring activities.
Brandforebyggelse er i stedet en del af EU ' s forordning om udvikling af landdistrikterne, hvilket det også fremover bør være.
Nor should we ideally like to see fire prevention measures mentioned at all in this regulation, since such measures are out of place in this environmental monitoring programme.

Eksempelsætninger "brandforebyggelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDenne strøteknik vil være meget lidt effektiv, hvad angår brandforebyggelse.
In comparison, the Forest Focus budget seems very low.
DanishAt " brandforebyggelse " er genindført, beroliger os dog, og der er der også tale om et klart fremskridt.
The reintroduction of the fire-fighting dimension appeases us: progress has undeniably been made.
DanishBrandforebyggelse kræver, at landbruget opretholdes.
Fire prevention requires us to keep farming our land.
DanishJeg er glad for, at Parlamentet nu også har rettet opmærksomheden imod brandforebyggelse sideløbende med overvågningsaktiviteter.
I am glad that Parliament has now also given attention to forest fire prevention in addition to monitoring activities.
DanishKommissionen har imidlertid, inden for rammerne af sine beføjelser og forpligtelser, en vigtig rolle, hvad angår brandforebyggelse på længere sigt.
Nevertheless, the Commission, given its powers and responsibilities, has a very important role to play in the prevention of fires in the long term.
DanishBrandforebyggelse er i stedet en del af EU ' s forordning om udvikling af landdistrikterne, hvilket det også fremover bør være.
Nor should we ideally like to see fire prevention measures mentioned at all in this regulation, since such measures are out of place in this environmental monitoring programme.
DanishI særdeleshed fordi der til denne brandforebyggelse føjer sig foranstaltninger til fremme af indsamling, behandling og validering af data og forbedring af kendskabet til skovene.
Following the COREPER compromise, only EUR 61 million have been allocated over four years to fund actions in the fifteen Member States.
DanishStørre brandsikkerhed i Fællesskabet og frem for alt brandforebyggelse har høj prioritet i Fællesskabets handlingsprogram for civilbeskyttelse eller civil protection.
Improved fire safety within the Community, especially fire prevention, is a high-priority issue in the programme of Community measures in favour of civil protection.
DanishMan kan således kun glæde sig over, at den nye finansielle ramme for 2003-2006 udgjorde 61 millioner euro, hvoraf 9 millioner euro vil blive afsat til brandforebyggelse.
We can therefore only welcome the new financial framework for 2003 to 2006, which provides for EUR 61 million, EUR 9 million of which will be allocated to fire prevention.
DanishVi vil fortsat finansiere projektet om brandforebyggelse og brandkontrol i det sydlige Sumatra, og vi håber, at det bliver et pilotprojekt, som senere kan udvides til andre regioner.
We will continue to fund the project on fire prevention and control in South Sumatra which we hope will be a pilot case that could be extended to other regions.