Dansk-engelsk oversættelse af "brav"

DA

"brav" engelsk oversættelse

DA

brav {adjektiv}

volume_up
brav (også: dygtig, fin, god, sund)
brav (også: modig, tapper)
brav (også: værdig)
Da sagde Salomo: "Dersom han opfører sig som en brav Mand skal der ikke krummes et Hår på hans Hoved; men gribes han i noget ondt skal han dø!
And Solomon said, If he will shew himself a worthy man, there shall not an hair of him fall to the earth: but if wickedness shall be found in him, he shall die!
brav (også: redelig, ærlig)

Eksempelsætninger "brav" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFru González har uden tvivl kæmpet en brav kamp for borgerne i Spanien og især for miljøet i sit elskede fædreland.
Mrs González has undoubtedly been a doughty fighter for the citizens of Spain and particularly for the environment of her beloved country.
DanishHr. formand, fru kommissær, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender har kæmpet en brav kamp for denne sag om bekæmpelse af social udstødelse.
Mr President, Commissioner, the Committee on Employment and Social Affairs had quite a struggle over this issue of combating social exclusion.
DanishDa sagde Salomo: "Dersom han opfører sig som en brav Mand skal der ikke krummes et Hår på hans Hoved; men gribes han i noget ondt skal han dø!
And Solomon said, If he will shew himself a worthy man, there shall not an hair of him fall to the earth: but if wickedness shall be found in him, he shall die!
DanishOg landmændene, tjenestemændene og politiet, som førte en brav kamp i de forfærdelige dage i marts og april, inden vi vidste, hvordan vi skulle bringe situationen under kontrol.
Also the farmers, the officials, the police who struggled through those terrible days in March and April before we knew where and how we could bring this under control.