Dansk-engelsk oversættelse af "Brecht"

DA

"Brecht" engelsk oversættelse

EN
EN

"Brecht" dansk oversættelse

DA
DA

Brecht {egennavn}

volume_up
Brecht
På dette kan man svare med en sætning af Bert Brecht:« Lad enhver tale om sin skam«.
As Bertolt Brecht said: ' Let everyone speak about his own disgrace '.
Bertolt Brecht mente det absolut kynisk og kritisk.
Bertolt Brecht meant this very cynically and critically.
Hr. formand, i modsætning til den forrige taler vil jeg ikke citere George Bush senior, men Berthold Brecht.
Mr President, unlike the previous speaker, who quoted George Bush senior, I would rather quote Berthold Brecht.
EN

Brecht {egennavn}

volume_up
Brecht
As Bertolt Brecht said: ' Let everyone speak about his own disgrace '.
På dette kan man svare med en sætning af Bert Brecht:« Lad enhver tale om sin skam«.
Bertolt Brecht meant this very cynically and critically.
Bertolt Brecht mente det absolut kynisk og kritisk.
Mr President, unlike the previous speaker, who quoted George Bush senior, I would rather quote Berthold Brecht.
Hr. formand, i modsætning til den forrige taler vil jeg ikke citere George Bush senior, men Berthold Brecht.

Eksempelsætninger "Brecht" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishPå dette kan man svare med en sætning af Bert Brecht:« Lad enhver tale om sin skam«.
As Bertolt Brecht said: ' Let everyone speak about his own disgrace '.
DanishBrecht sagde engang i stykket " Arturo Ui ": " Det skød, som fødte det, er stadig frugtbart ".
More to the point, it is not for the EU to tell any country what to do about it; the rule of subsidiarity applies.
DanishBertolt Brecht mente det absolut kynisk og kritisk.
Bertolt Brecht meant this very cynically and critically.
DanishHr. formand, i modsætning til den forrige taler vil jeg ikke citere George Bush senior, men Berthold Brecht.
Mr President, unlike the previous speaker, who quoted George Bush senior, I would rather quote Berthold Brecht.
DanishNu kan vi ikke - frit efter Berthold Brecht - vælge nye borgere i Europa, men vi må leve og arbejde med dem, som der nu engang er.
The second relevant point is that the European public have, as we know from the elections, considerable reservations about us.
DanishInden for sprog såvel som inden for andre kulturelle områder er det stadig nødvendigt, som Brecht sagde om teatret, at» udvide kredsen af kendere«.
In the field of languages, as in other cultural fields, it is still necessary - as Brecht said about the theatre - to 'increase the number in the know '.
Danish- Fru formand, det var Bertolt Brecht, som sarkastisk erklærede, at politiske ledere blot skal vælge en anden befolkning, hvis befolkningen stemmer forkert.
That, however, can only be implemented if we can overcome the attitude towards cooperation in the European Union that we have exhibited until now.
DanishMen lige følgende bemærkninger: Allerede i går aftes citerede jeg i Budgetudvalget Bert Brecht, der engang sagde, at tiderne ikke mere er sådan eller ikke altid sådan.
Let me just add the following: yesterday evening in the Committee on Budgets I quoted the words of Bertolt Brecht: times are not so or are not always so.
DanishFru formand, kære kolleger, når jeg læser vores kollegas betænkning, har jeg indtrykket af at overvære et absurd teaterstykke, som kunne være skrevet af Dürrenmatt eller Bertold Brecht.
Madam President, ladies and gentlemen, when reading our colleague's report I had the feeling of attending a play of the Absurd school, possibly written by Dürenmatt or Berthold Brecht.
DanishJeg tænker frit efter Brecht: Først kommer maden, så kommer moralen, og vi ved, at kapitalen er en stor haj, og når den er sulten i de internationale forretninger, bliver der ikke meget tilbage.
To borrow loosely from Brecht, first bellies are filled, then comes morality, and we know that capital is a great shark, and when it makes a killing in international business, the leftovers are few.

Synonymer (engelsk) for "Brecht":

Brecht
Bertolt Brecht
English