Dansk-engelsk oversættelse af "bredde"

DA

"bredde" engelsk oversættelse

DA

bredde {en}

volume_up
bredde
volume_up
width {substantiv}
Viser skrifttype med variabel bredde fra brugerens browser
Displays the Variable Width font of the viewer's browser
Viser skrifttype med fast bredde fra brugerens browser
Displays the Fixed Width font of the viewer's browser
Klik på Tilpas skrifttyper for at angive din standard og skrifttype med fast bredde, minimum skriftstørrelse og tegnkodning.
Click Customize fonts to specify your standard and fix-width fonts, minimum font size, and encoding.
bredde
Så målte han Portindgangens Bredde til ti Alen og Portgangens til tretten.
And he measured the breadth of the entry of the gate, ten cubits; and the length of the gate, thirteen cubits.
Og han målte Staden med Røret: tolv Tusinde Stadier; dens Længde Bredde og Højde ere lige.
The length and the breadth and the height of it are equal.
Dette er nødvendigt for at afspejle den politiske bredde og mangfoldighed i de enkelte medlemsstater.
This is required if it is to be possible to mirror the political breadth and diversity in each Member State.

Eksempelsætninger "bredde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOg han målte Staden med Røret: tolv Tusinde Stadier; dens Længde Bredde og Højde ere lige.
The length and the breadth and the height of it are equal.
DanishSå målte han Portindgangens Bredde til ti Alen og Portgangens til tretten.
And he measured the breadth of the entry of the gate, ten cubits; and the length of the gate, thirteen cubits.
DanishKommissæren har taget hensyn til den bredde, som diskrimination kan manifestere sig inden for.
The Commissioner has done justice to the wide range of areas across which discrimination can manifest itself.
DanishViser skrifttype med variabel bredde fra brugerens browser
Displays the Variable Width font of the viewer's browser
DanishSpecielt ikke, når vi tænker på direktivets bredde og den mangfoldighed af brancher, det skal dække.
Especially not when we consider the scope of the directive and the multiplicity of industries to be covered.
DanishDette er nødvendigt for at afspejle den politiske bredde og mangfoldighed i de enkelte medlemsstater.
This is required if it is to be possible to mirror the political breadth and diversity in each Member State.
DanishOg han satte en Liste af en Hånds Bredde rundt om det og en gylden Krans rundt om Listen.
Also he made thereunto a border of an handbreadth round about; and made a crown of gold for the border thereof round about.
DanishViser skrifttype med fast bredde fra brugerens browser
Displays the Fixed Width font of the viewer's browser
Danishog se der var en Port som vendte mod Nord i den ydre Forgård og han målte dens Længde og Bredde.
And the gate of the outward court that looked toward the north, he measured the length thereof, and the breadth thereof.
DanishMål 3-området bør efter vores opfattelse have en stor bredde, så der bl.a. gives plads til støtte til almindelig uddannelse.
In our opinion, Objective 3 should be broadly based and allow for support for normal education.
DanishKlik på Tilpas skrifttyper for at angive din standard og skrifttype med fast bredde, minimum skriftstørrelse og tegnkodning.
Click Customize fonts to specify your standard and fix-width fonts, minimum font size, and encoding.
DanishJeg mener, det haster, at vi også nævner det i denne bredde, i denne eftertænksomhed og denne problematik.
I believe there is an urgent need for us to address this question in detail, with careful consideration and in that context.
DanishOg du skal sætte en Liste af en Hånds Bredde rundt om det og en gylden Krans rundt om Listen.
And thou shalt make unto it a border of an hand breadth round about, and thou shalt make a golden crown to the border thereof round about.
DanishVi må ved en kommende lejlighed have mod til at behandle hele den angolanske problematik med den nødvendige bredde og dybde.
We must, some time soon, find the courage to tackle the whole Angolan problem more broadly and more vigorously.
DanishDet er en angivelse af støttens bredde på tværs af udvalgene for de synspunkter, som de tre ordførere fremlægger.
It is an indication of the breadth of support across the committees for the sentiments which the three rapporteurs are presenting.
DanishDet vil nu være frugtbart at drøfte, hvordan der kan skaffes mere pondus og bredde til Unionens forskellige ungdomsprogrammer.
It would be useful to consider how the Union's various youth programmes might be given a more solid and broader scope.
DanishDet gælder for integrationen i dens fulde bredde, fra det indre marked til spørgsmål som retsstaten og god ledelse.
This goes for every aspect of integration, from the internal market to subjects such as the constitutional state and good governance.
Danishstørrelsen af Stage-området er variabelt (indstilles med bredde- og højdeparametre i HTML), så det passer til dit spilområde.
operates is that the size of the Stage area is variable (set by width and height parameters in the HTML) to fit your game space.
DanishSkjul 0-bredde tabel-rammer
DanishHan målte Forgårdens Bredde fra den nedre Ports indre Forside til den indre Ports ydre Forside til hundrede Alen.
Then he measured the breadth from the forefront of the lower gate unto the forefront of the inner court without, an hundred cubits eastward and northward.