Dansk-engelsk oversættelse af "brede sig"

DA

"brede sig" engelsk oversættelse

DA

brede sig {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "brede sig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFølgen heraf er, at regulering får lov til at brede sig helt ude af proportioner.
The consequence of this is that regulation is allowed to expand out of all proportion.
DanishEr vi midt i en bølge af McCarthyisme, der vil brede sig i hele Den Europæiske Union?
Is the European Union perhaps being submerged by a wave of McCarthyism?
DanishHvis den organiserede kriminalitet tillades at brede sig, så får demokratiet skår i kanterne.
If organized crime is allowed to spread, it will make inroads into democracy.
DanishFor det tredje bør agenturets ansvarsområde ikke brede sig til risikostyring og lovgivning.
Thirdly, the Agency must not encroach upon the management of risks and regulatory power.
DanishJeg mener, at der, hvis vi støtter dette forbud, vil brede sig en stille lettelse over hele Europa.
I think that if we support this ban, there will be quiet relief right across Europe.
DanishVi kan endnu ikke overskue, hvor langt denne konflikt kan brede sig, og hvad der kan ske der.
We cannot at the present time predict how far this conflict may spread and what may happen.
DanishKompetencen vil på den måde brede sig til hele Unionen.
In that way, the relevant skills will be extended throughout the European Union.
DanishOg HERREN vil fjerne Menneskene og Tomhed skal brede sig i Landet;
And the LORD have removed men far away, and there be a great forsaking in the midst of the land.
DanishKonflikten kan brede sig, og vi ved ikke, hvor det kan ende.
The conflict may get worse, and who knows what that might lead to.
DanishMan ser en stor nyskabelse som Internettet brede sig.
We are witnessing how a great invention such as the Internet is growing.
DanishForhåbentlig vil denne politik tage fart og på koordineret vis brede sig til hele EU.
Let us hope that this policy is intensified and that it is extended in a coordinated fashion to Europe as a whole.
DanishPopulisme er den nye epidemi, som skal bekæmpes med liberale midler og ikke have hjælp til at brede sig.
Populism is the new epidemic, which must be fought with liberal means and should not be encouraged.
DanishHvis ikke, kan denne problematik brede sig til resten af Afrika, og det kan få katastrofale følger.
If not, this problem might well contaminate the rest of Africa, which could have disastrous consequences.
DanishDet er en gammel og historisk regel: Kosovo er den gnist, der får ilden til at opstå og brede sig i hele balkanområdet.
It is an age-old story: Kosovo is the spark for a fire which is spreading throughout the Balkans.
DanishEthvert overgreb får igen og igen panikken til at brede sig blandt de ventende mennesker, og det får hadet til at blusse op på ny.
Each incursion spreads renewed panic amongst the waiting population and revives the hatred.
DanishDen er ved at brede sig til det europæiske fastland.
DanishDet er en slags prøveordning, som også kan brede sig til Kabul og endnu længere for at se, hvad der er muligt.
This is a 'pilot scheme ', so to speak, which may also progress towards Kabul and on, to try to see what is possible.
DanishVi er nødt til at indføre foranstaltninger, som hindrer brande i at opstå og hindrer dem i at brede sig, når de opstår.
We must make provision for measures which will not allow fires to break out or to spread if they do break out.
DanishDet er en udvikling, som hidtil har ramt fragtsektoren hårdest, men som også vil kunne brede sig til passagertrafikken.
These developments have hitherto hit the freight sector hardest, but could also spread to the passenger sector.
DanishDesuden risikerer opdelingen i aktive og inaktive vagtperioder også at brede sig til andre sektorer.
The implementation date of 2010 gives both sides of industry time to negotiate new agreements that take account of the 48-hour week.

Lignende oversættelser "brede sig" på engelsk

sig pronomen
undre sig verbum
gifte sig verbum
nærme sig verbum
bøje sig verbum
opføre sig verbum
klare sig verbum
English
vægre sig verbum
English
opholde sig verbum
English
befinde sig verbum
English
rådføre sig verbum
English
Andre ord i vores ordbog