Dansk-engelsk oversættelse af "bremse"

DA

"bremse" engelsk oversættelse

DA

bremse {en}

volume_up
1. generel
bremse
volume_up
brake {substantiv}
Imidlertid har strukturfondene bidraget til at bremse denne proces.
Well, the Structural Funds have helped to apply a brake to this process.
Parlamentet er ikke imod andre institutioner, det er en balance, og det er en bremse.
Parliament is not in opposition to other institutions, it is a balance and it is a brake.
So we have a brake on production called set-aside.
bremse
2. zoologi
bremse
bremse
bremse
bremse

Eksempelsætninger "bremse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet vil også bremse den massive indvandring af bolivianere til dette kontinent.
That will surely put an end to the mass invasion of this continent by Bolivians.
DanishDet er et forsøg på at terrorisere græsrodsbevægelserne og bremse deres vækst.
This is an effort to terrorise the grass-roots movement and halt its development.
DanishFor at styrke retsstaten er det således nødvendigt at bremse narkotikahandelen.
To reinforce State law, it is therefore essential to put a stop to the drug traffic.
DanishBeskæftigelsen opretholdes ikke ved at bremse ibrugtagningen af en renere teknologi.
Slowing down the adoption of cleaner technology will not serve to aid employment.
DanishDet er alligevel ikke lykkedes nogen at bremse videnskaben på noget tidspunkt.
In any case, no one has ever succeeded in blocking the advance of science.
DanishVi må erkende, at det er farligt at bremse, hvad den menneskelige hjerne har udtænkt.
It is true that to suppress what the human mind has thought of, is dangerous.
DanishDet vil ikke kunne lade sig gøre, selv om vi sagtens kan bremse den økonomiske vækst.
That will not be possible, although we can certainly bring economic growth to a halt.
DanishParlamentet er ikke imod andre institutioner, det er en balance, og det er en bremse.
Parliament is not in opposition to other institutions, it is a balance and it is a brake.
DanishVores opgave består efter min mening i at bremse denne eskalering.
I think that the task that we must respond to is to halt this downward spiral.
DanishOvernationale og internationale lovbestemmelser skal bremse denne udnyttelse med fasthed.
Extra-territorial and international legislative provisions must stamp out this barbarity.
DanishNu må det ikke være spekulationer i små beløb, som ender med at bremse det hele.
We must not end up stalling the whole process by investing our energies in small financial details.
DanishForanstaltningerne, der skal bremse forureningen af havområderne, må fremskyndes.
Urgent measures have to be taken to prevent marine pollution.
DanishImidlertid har strukturfondene bidraget til at bremse denne proces.
Well, the Structural Funds have helped to apply a brake to this process.
DanishJeg synes ikke, at man må blokere nye udviklinger, at man konstant skal bremse dem.
The Commission must not block new developments; it must stop putting a brake on them all the time.
DanishJeg mener, at det også er nødvendigt at tænke på at bremse mobiliteten.
I think we must give some thought to the issue of reducing mobility.
DanishJeg mener, at vi må gøre alt for at bremse nedgangen i konjunkturerne.
I think that we need to make every effort to halt the economic slide.
DanishEn smuk kvie er Ægypten men en Bremse fra Nord falder over det.
Egypt is like a very fair heifer, but destruction cometh; it cometh out of the north.
DanishI dag kan debatten om dette emne kun bremse konvergensprocessen.
Discussion of this subject now can only hinder the process of convergence.
DanishPrisforhøjelser har vist sig at være et yderst effektivt middel til at bremse forbruget med.
The price increase soon turns out be an extremely efficient tool for reducing consumption.
DanishEr der risiko for, at vi vil bremse udviklingen, hvis vi lovgiver?
Is there a risk that we will put brakes on development if we legislate?