Dansk-engelsk oversættelse af "brev"

DA

"brev" engelsk oversættelse

DA

brev {et}

volume_up
brev (også: bogstav)
Skønt brevet var adresseret til Dem, var det faktisk et svar på et brev fra mig.
Although it was addressed to you, the letter was in fact in response to a letter from me.
Som De anmodede om i Deres brev, henviste jeg sagen til Parlamentets Præsidium.
The matter was put before Parliament's Bureau, as you requested in your letter.
Kommissionens brev af 3. september fortjener et svar, og jeg tror, vi får et svar.
Our letter of 3 September deserves a response and I believe that it will get one.
brev (også: formelt brev)
volume_up
missive {substantiv} [besk.]

Eksempelsætninger "brev" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSom De anmodede om i Deres brev, henviste jeg sagen til Parlamentets Præsidium.
The matter was put before Parliament's Bureau, as you requested in your letter.
DanishJeg har sammen med andre kolleger tilsluttet mig dette brev med min underskrift.
With others of my fellow MEPs, I associated myself with this letter by signing it.
DanishDerfor lyder mit spørgsmål: Hvilket retligt grundlag er dette brev baseret på?
My question, therefore, is as follows: what legal basis is there for this letter?
DanishKommissionens brev af 3. september fortjener et svar, og jeg tror, vi får et svar.
Our letter of 3 September deserves a response and I believe that it will get one.
DanishDu kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
DanishDe vil modtage et brev fra generalsekretariatet med en detaljeret forklaring.
You will receive a letter from the Secretary-General giving a detailed explanation.
DanishDet mest alvorlige er, at jeg i dag har modtaget et brev fra Portsmouth Football Club.
Most serious of all, I have received today a letter from Portsmouth Football Club.
DanishJeg besværger eder ved Herren at dette Brev må blive oplæst for alle de hellige Brødre.
I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren.
DanishSkønt brevet var adresseret til Dem, var det faktisk et svar på et brev fra mig.
Although it was addressed to you, the letter was in fact in response to a letter from me.
DanishJeg er glad for ved denne lejlighed at kunne sige, at vi er tilfredse med dette brev.
I am pleased to say at this point that we are quite happy with this letter.
DanishDette berettiger således det brev, som jeg har sendt Dem med min gruppes beslutning.
This therefore justifies the letter that I sent to you with the agreement of my Group.
DanishPrisen for at sende et brev i Sverige er 30 % højere end i Det Forenede Kongerige.
Prices for posting a letter in Sweden are 30 % higher than they are in the United Kingdom.
DanishJeg har netop fået et brev fra Tyskland fra Pharma-kampagner, hvori de klager deres nød.
I have just received a whingeing letter from the pharmaceutical campaign in Germany.
DanishJeg har fået at vide, at der skulle være et brev på vej fra Dem til mig som udvalgsformand.
I was told a letter from you to me as chairman of the committee was on its way.
DanishDe troede måske, at det blot var endnu et brev om Europa-Parlamentets procedurer.
Perhaps they thought it was just another letter about the European Parliament's procedures.
DanishDet er et brev, som hun har skrevet sådan, som hun forstår det, til udvalgsformand Helms.
It is a letter to Mr Helms, as chairman of the committee, setting out her own views.
DanishFor det andet: Vi deler ikke den opfattelse, der er fremstillet i dette brev.
Secondly, we do not share the view which was conveyed in this letter.
DanishJeg skrev en tredje gang til fru Aelvoet angående det brev og har ikke modtaget svar.
I wrote for a third time to Mrs Aelvoet requesting the letter and have received no reply.
DanishDe 15 og først og fremmest formandskabet modtog for nogle dage siden et brev fra hr.
I should therefore like to repeat and specify and update my question.
DanishEt brev som meddelelse - det må jeg sige åbent - det er for lidt.
I shall make no bones about this: a letter does not suffice as notice of intent.