Dansk-engelsk oversættelse af "Brian"

DA

"Brian" engelsk oversættelse

EN
EN

"Brian" dansk oversættelse

DA
DA

Brian {egennavn}

volume_up
Brian
volume_up
Brian {egen.} (name)
I begyndelsen vil jeg gerne takke Brian Crowley for hans storsindede bemærkninger.
At the outset I should like to thank Brian Crowley for his magnanimous comments.
Vi har alle hørt Brian Crowleys vidnesbyrd i forbindelse med indvielsen af denne bygning.
We heard a speech made by Brian Crowley at the inauguration of this building.
I support what my colleague Brian Simpson said about this.
EN

Brian {egennavn}

volume_up
1. "name"
Brian
At the outset I should like to thank Brian Crowley for his magnanimous comments.
I begyndelsen vil jeg gerne takke Brian Crowley for hans storsindede bemærkninger.
We heard a speech made by Brian Crowley at the inauguration of this building.
Vi har alle hørt Brian Crowleys vidnesbyrd i forbindelse med indvielsen af denne bygning.
I support what my colleague Brian Simpson said about this.
Jeg støtter det, som Brian Simpson sagde.

Eksempelsætninger "Brian" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI begyndelsen vil jeg gerne takke Brian Crowley for hans storsindede bemærkninger.
At the outset I should like to thank Brian Crowley for his magnanimous comments.
DanishVi har alle hørt Brian Crowleys vidnesbyrd i forbindelse med indvielsen af denne bygning.
We heard a speech made by Brian Crowley at the inauguration of this building.
DanishJeg har bedt sir Brian om et sådant svar, men også her har han valgt at ignorere min anmodning.
I have asked Sir Brian for such a response but, once again, he has chosen to ignore my request.
DanishJeg vil også ønske ordføreren og kollegaen Brian Simpson tillykke med Rådets fælles holdning.
I should also like to congratulate the rapporteur, Brian Simpson, on the common position of the Council.
DanishBrian, vi har været gode venner i Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder i fire år.
Brian, we have been good friends in the Committee on Legal Affairs and Citizens ' Rights for four years.
DanishJeg komplimenterer Dem,, og udenrigsminister Brian Cowen for Deres store indsats på dette område.
I fully commend you, Taoiseach, and the Minister for Foreign Affairs, Mr Brian Cowen, for all your work on this.
DanishI weekenden deltog jeg i en nattevagt i London, hvor vi mindedes 10-årsdagen for Brian Douglas, som døde for politiets hånd.
Mr President, I also wish to welcome the partner and relatives of Robert McCartney today.
DanishBrian og Barry, jeg forstår jer overhovedet ikke!
Mr Simpson, Mr Seal, I cannot understand you at all!
DanishJeg støtter det, som Brian Simpson sagde.
I support what my colleague Brian Simpson said about this.
DanishEnhver, der kender Brian Cowen, vil vide, at enhver drøftelse, som han deltager i, som regel er ærlig, kraftfuld og uden omsvøb.
Their discussions were extensive and frank and they covered a range of international issues of shared concern.
DanishVores kollega Brian Cassidy ønsker a new deal, skriver han, ikke af Keynes-typen, men, tilføjer han, baseret på økologisk solidaritet.
Brian Cassidy would like a new deal, as he puts it, of a non-Keynesian type, based - he adds - on ecosolidarity.
DanishKære Brian Simpson, jeg vil blot gøre opmærskom på, at du har talt på vegne af Den Socialdemokratiske Gruppe, ikke på Parlamentets vegne.
I would point out to Mr Simpson that he was speaking there on behalf of the Socialist Group, not of Parliament.
DanishDet er nu, som Brian Crowley lige har sagt, vores opgave i Fiskeriudvalget at fokusere på reformpakken om den fælles fiskeripolitik.
Our job in the Fisheries Committee, as Brian Crowley has just said, is now to focus our attention on the common fisheries policy reform package.
DanishBeslutningen står også i skarp kontrast til de tidligere kommentarer fra udenrigsminister Brian Cowen i Irish Examiner den 3. juli 2000:
It is also in marked contrast to the previously stated remarks of Foreign Affairs Minister Brian Cowen in the Irish Examiner of the 3rd July 2000:
DanishOg lad os give et helt klart signal her fra salen til Sir Brian Unwin: Vi gider ikke længere høre på de løgnehistorier om, at alting er perfekt!
Let us give a clear signal from this House to Sir Brian Unwin: we are no longer prepared to listen to lies about how everything is perfect.
DanishFru formand, jeg vil gøre det samme som min kollega Brian Simpson og takke fru Schmidbauer for det gode samarbejde.
Madam President, I shall follow the lead of my honourable colleague Brian Simpson and thank Mrs Schmidbauer for her cooperative approach to the preparation of this report.
DanishJeg er sikker på, at Deres sekretariat og andre har noteret sig, at også jeg bad om ordet umiddelbart efter, at Brian Crowley blev nægtet ordet.
I am sure that your secretariat and others will have noted that I too asked for a point of order immediately after Brian Crowley was refused his.
DanishDen irske udenrigsminister, Brian Cowen, ledte den europæiske trojka i forbindelse med det vellykkede ministermøde mellem EU og USA i Washington den 1. marts.
A balanced deal and the opportunity to work and put in place a good and balanced deal as soon as possible are things that we should all work for.
DanishJeg er ked af at måtte berette for Parlamentet, at sir Brian ikke engang har gidet at ringe til mig eller aftale et møde på trods af adskillige telefoniske påmindelser.
I am sorry to report to this House that Sir Brian has not even bothered to ring me or arrange to meet despite numerous telephone reminders.
DanishJeg vil gerne lykønske ordføreren, Brian Simpson, med den måde, han har styret forhandlingen om de europæiske posttjenester og direktivet på gennem de sidste par år.
I want to congratulate Brian Simpson, the rapporteur, on the way he has steered the European postal services debate and directive over the past few years.
Andre ord i vores ordbog