Dansk-engelsk oversættelse af "briefing"

DA

"briefing" engelsk oversættelse

EN

"briefing" dansk oversættelse

volume_up
briefing {substantiv}
DA

briefing {en}

volume_up
briefing (også: orientering)
En sådan samtale har også fundet sted i dag, men det var ikke nogen briefing.
Such a conversation took place today, but it was not a briefing.
Jeg refererer til en briefing, jeg har fået fra det britiske indenrigsministerium.
I refer to a briefing I have received from the Home Office.
Denne briefing og udveksling af synspunkter vil danne en god præcedens for det irske formandskab.
The briefing and exchanging of views will set a very good precedent for the Irish presidency.
EN

briefing {substantiv}

volume_up
Such a conversation took place today, but it was not a briefing.
En sådan samtale har også fundet sted i dag, men det var ikke nogen briefing.
I refer to a briefing I have received from the Home Office.
Jeg refererer til en briefing, jeg har fået fra det britiske indenrigsministerium.
The briefing and exchanging of views will set a very good precedent for the Irish presidency.
Denne briefing og udveksling af synspunkter vil danne en god præcedens for det irske formandskab.
I am most disappointed with the briefing from Ireland's Permanent Representative.
Jeg er yderst skuffet over den orientering, vi har fået fra Irlands faste repræsentant.
Daily briefings were organised for the economic organisations and the NGOs accredited by the WTO.
Der blev organiseret daglige orienteringer for de økonomiske organisationer og de ngo ' er, der er akkrediteret hos WTO.
It would be interesting if we had a briefing on this matter, as farming is going through a critical phase and we have debated these problems on several occasions, both last week and this.
Det ville være interessant, hvis vi kunne få en orientering, eftersom landmændenes problemer generelt nu er i en kritisk fase, og vi har forhandlet om dem mange gange i denne og sidste uge.

Eksempelsætninger "briefing" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEn sådan samtale har også fundet sted i dag, men det var ikke nogen briefing.
Such a conversation took place today, but it was not a briefing.
DanishJeg refererer til en briefing, jeg har fået fra det britiske indenrigsministerium.
I refer to a briefing I have received from the Home Office.
DanishDenne briefing og udveksling af synspunkter vil danne en god præcedens for det irske formandskab.
The briefing and exchanging of views will set a very good precedent for the Irish presidency.
DanishEn forudgående obligatorisk briefing er derfor et mindstekrav.
A compulsory brief beforehand is therefore a minimum requirement.
DanishFinanskontrolløren gav tidligere Parlamentet en briefing fire gange om året, og det forventer vi også at få fra den nye afdeling.
The financial controller used to brief Parliament four times a year, and that is what we also expect from the new department.
DanishJeg behøver ikke sige, at vores briefing ikke varede særlig længe, og snart sad vi som så mange andre i USA foran tv-apparaterne, chokerede og tavse.
Needless to say, our briefing did not go on for very long and we, like so many in the United States, were soon sitting in front of television sets, shocked and silent.
DanishIsær i hendes briefing af aggressive lobbyister, som efter min mening har fortolket dette forkert og netop vil opnå det modsatte af, hvad dette direktiv sigter mod.
Particularly in her briefing to aggressive lobbyists who I think have incorrectly interpreted this and who want to achieve exactly the opposite of what is intended with this directive.

Synonymer (engelsk) for "brief":

brief
in brief