Dansk-engelsk oversættelse af "brik"

DA

"brik" engelsk oversættelse

EN
DA

brik {en}

volume_up
brik (også: brudstykke, del, stump, styk, stykke, værk)
volume_up
piece {substantiv}
Så den tekst, vi drøfter her i aften, er en meget nødvendig brik i dette puslespil.
So the text that we are debating tonight is a very necessary piece of this jigsaw.
En sidste brik er ikke helt afsluttet, og det er de tohjulede.
One piece has not quite been fitted into the jigsaw, and that is motorcycles.
Euroen er en stor brik i det økonomiske puslespil, og den vil forene Europa som aldrig før.
It is a major piece in the economic jigsaw and will unite Europe as never before.

Eksempelsætninger "brik" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSå den tekst, vi drøfter her i aften, er en meget nødvendig brik i dette puslespil.
So the text that we are debating tonight is a very necessary piece of this jigsaw.
DanishJeg er meget tilfreds med denne betænkning, men den er kun én brik i puslespillet.
I welcome this report very much, but it is only one part of the jigsaw.
DanishEuroen er en stor brik i det økonomiske puslespil, og den vil forene Europa som aldrig før.
It is a major piece in the economic jigsaw and will unite Europe as never before.
DanishDerudover mangler der en stor brik i puslespillet, nemlig adgang til retssystemet.
Then there is the big missing part of the jigsaw: access to justice.
DanishDet er den sidste brik i spillet om pengenes og varernes frie bevægelighed.
This is the finishing touch to the free movement of capital and goods.
DanishEn sidste brik er ikke helt afsluttet, og det er de tohjulede.
One piece has not quite been fitted into the jigsaw, and that is motorcycles.
DanishDet er den sidste brik i et puslespil af bestemmelser om arbejdstid.
It plugs one of the last remaining gaps in the working-time mosaic.
DanishMiFID er den sidste brik i puslespillet, hvor markederne integreres hurtigt.
Our common regulatory framework is more or less in place.
DanishUnionen er i dag en uundværlig brik, hvad angår forebyggelse og håndtering af finanskriser.
The European Union is now a pivot in the field of the prevention and management of financial crises.
DanishDen nordlige dimension er en vigtig brik i det politiske spil.
The Northern Dimension is a major premise in the political field.
DanishI kampen mod terrorisme vil fred i Mellemøsten være en vigtig brik i puslespillet.
In the fight against terrorism, peace in the Middle East would be an extremely important contribution to the jigsaw.
DanishVores udenrigspolitik udgør en vigtig brik i det interne puslespil, når det gælder sikkerheden.
Our foreign policy should provide us and the moderate Muslim majority with arguments in the debate with radical elements.
DanishMed vedtagelsen i morgen af fru Quisthoudt-Rowohls betænkning vil sidste brik i puslespillet endelig være på plads.
With the adoption tomorrow of Mrs Quisthoudt-Rowohl's report, the final piece of the puzzle will be in place.
DanishDisse forhandlinger under plenarmødet om medlemsstaternes initiativer er ufuldstændige, fordi der mangler en brik.
These debates in Parliament on initiatives from Member States are somehow incomplete because there is a piece missing.
DanishJeg mener, det er meget vigtigt, at vi også har denne brik med i forebyggelsen af havmiljøskader.
I think it is very important that we also call upon these particular facilities in our efforts to prevent damage to the marine environment.
DanishMen på et andet plan forsøger vi helt klart at lægge en yderligere vigtig brik på plads i gennemførelsen af det indre marked.
But at another level we are quite clearly trying to put in place a further important piece of the completion of the single market.
DanishMEDA-programmet er en vigtig brik i samarbejdsstrategien mellem Den Europæiske Union og dens naboer i middelhavsområdet.
The MEDA programme is an essential component of the strategy of cooperation between the European Union and its Mediterranean neighbours.
DanishDen enkelte borger har rettigheder og er ikke blot en produktionsenhed eller en brik på det frie marked.
The vital point in this matter is that competences relating to the organisation and functioning of public services remain the sole preserve of the sovereign States.
DanishGeorgien er en brik i et enormt kaukasisk puslespil, og disse lande - det må vi ikke glemme - hører til Europa.
His help might, for example, be valuable at the next meeting between Georgian prime minister Mr Jvania and the separatist leader of South Ossetia, Mr Kokoity.
DanishDet er sørgeligt, at vi har måttet vente så længe, for direktivet om kemiske agenser er en vigtig brik i et stort lovkompleks.
It is regrettable that we have had to wait so long, because the directive on chemical agents is an important part of a large collection of legislation.