Dansk-engelsk oversættelse af "briks"

DA

"briks" engelsk oversættelse

EN
DA

briks {en}

volume_up
briks (også: leje, sofa)
volume_up
couch {substantiv}

Eksempelsætninger "briks" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBen Briks vanskelige situation, men jeg har ikke forstået Deres indlæg, fru formand.
Nevertheless, Madam President, I did not understand your speech.
DanishVi har lige fået at vide, at Taoufik Ben Briks bror er blevet idømt tre års ubetinget fængsel.
We have just learnt that the brother of Taoufik Ben Brik has been sentenced to three months in prison.
DanishDe indsatte sover på skift, fordi de ikke har en briks.
Detainees sleep in shifts, because there are no beds for them.
DanishEnhver fri og uafhængig udtalelse censureres, hvilket beslaglæggelsen af Taoufik Ben Briks bøger vidner om.
Any free and independent expression is censored, as is illustrated by the seizure of the books of Taoufik Ben Brik.
DanishSom en del af de ærede medlemmer har noteret sig, er Taoufik Ben Briks sultestrejke slut, men den har haft stor indvirkning både på myndighederne i Tunesien og på det civile samfund.
As a number of honourable Members have noted, Mr Taoufik Ben Brik's hunger strike is over, but it has had a major impact both on the authorities in Tunisia and on civil society.