Dansk-engelsk oversættelse af "Bristol"

DA

"Bristol" engelsk oversættelse

EN
EN

"Bristol" dansk oversættelse

DA
DA

Bristol {egennavn}

volume_up
1. geografi
Bristol
Det samme gjorde fiskere fra Bristol, som også fiskede i islandsk farvand.
Fishermen from Bristol went there as well and also fished around Iceland.
I december i år vil det britiske formandskab afholde et møde i Bristol om.
In December, the British Presidency is set to host a meeting on sustainable communities in Bristol.
Politiet i Bristol i min valgkreds fortæller mig, at 85 % af al kriminalitet er narkotikarelateret.
The police in Bristol in my constituency tell me that 85 % of all crime is drug-related.
EN

Bristol {egennavn}

volume_up
1. geografi
Bristol
Fishermen from Bristol went there as well and also fished around Iceland.
Det samme gjorde fiskere fra Bristol, som også fiskede i islandsk farvand.
In December, the British Presidency is set to host a meeting on sustainable communities in Bristol.
I december i år vil det britiske formandskab afholde et møde i Bristol om.
The police in Bristol in my constituency tell me that 85 % of all crime is drug-related.
Politiet i Bristol i min valgkreds fortæller mig, at 85 % af al kriminalitet er narkotikarelateret.

Eksempelsætninger "Bristol" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet samme gjorde fiskere fra Bristol, som også fiskede i islandsk farvand.
Fishermen from Bristol went there as well and also fished around Iceland.
DanishI december i år vil det britiske formandskab afholde et møde i Bristol om.
In December, the British Presidency is set to host a meeting on sustainable communities in Bristol.
DanishPolitiet i Bristol i min valgkreds fortæller mig, at 85 % af al kriminalitet er narkotikarelateret.
The police in Bristol in my constituency tell me that 85 % of all crime is drug-related.
DanishDenne rapport omfatter målte koncentrationer i fisk ud for Wales ' kyst og Bristol-kanalen nær Cardiff.
This report includes measured concentrations in seafood off the Welsh coast and Bristol Channel near Cardiff.
DanishUden for de områder, der får støtte, og det vedrører jo Bristol, hvis jeg har forstået det rigtigt, er der et selvstændigt ledsagende udvalg.
Outside the assisted regions, and this is where Bristol comes in, I understand that there is an independent monitoring committee.
DanishDebatten indledes på det britiske uformelle Råd om bæredygtige samfund den 6. december i Bristol, hvor vi vil forelægge vores dokument.
The debate will be opened at the UK informal Council on Sustainable Communities on 6 December in Bristol, where we will present our paper.