Dansk-engelsk oversættelse af "Britiske Øer"

DA

"Britiske Øer" engelsk oversættelse

DA

Britiske Øer {egennavn}

volume_up
1. geografi
Britiske Øer
Det gælder både for Kontinentet og for De Britiske Øer!
That applies to the continent as well as to the British Isles!
Deres plads er imidlertid indtaget af nordsørejen, som nu udgør det største fiskeri omkring de britiske øer.
But their place has been taken by prawns, now one of the biggest fisheries around the British Isles.
Kan vi se frem til flere år med alvorlige risici for befolkningerne på De Britiske Øer og i Europa generelt?
Must we wait for years more of serious risk to the health and environment of people in the British Isles and Europe generally?

Eksempelsætninger "Britiske Øer" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet gælder både for Kontinentet og for De Britiske Øer!
That applies to the continent as well as to the British Isles!
DanishDeres plads er imidlertid indtaget af nordsørejen, som nu udgør det største fiskeri omkring de britiske øer.
But their place has been taken by prawns, now one of the biggest fisheries around the British Isles.
DanishKan vi se frem til flere år med alvorlige risici for befolkningerne på De Britiske Øer og i Europa generelt?
Must we wait for years more of serious risk to the health and environment of people in the British Isles and Europe generally?
DanishDet er meget svært for Sydafrika, Frankrig, De Britiske Øer og andre nationer at kontrollere fiskeriet inden for deres egne eksklusive økonomiske zoner.
It is very difficult for South Africa, France, Britain or other nations to control fisheries within their own EEZs.
Danish65 % af alle fiskeressourcer i EU skal findes i farvandene omkring De Britiske Øer, det vil sige Det Forenede Kongerige og Irland.
Sixty-five per cent of the entire fishing resources of the EU are to be found in the waters surrounding the British Isles, that is the UK and Ireland.
DanishMen det er dog endnu ikke kommet mig for øre, at tobaksforbruget på De Britiske Øer af den grund skulle være meget lavere end i de andre medlemsstater, endsige at problemet skulle være løst.
I have yet to hear, however, that tobacco consumption in the British Isles is much lower than in the other Member States as a result, let alone that the problem has been solved.