Dansk-engelsk oversættelse af "bro"

DA

"bro" engelsk oversættelse

EN
DA

bro {en}

volume_up
bro
Jeg vil gerne understrege, at sprog og sprogfærdigheder repræsenterer en bro.
I would like to emphasise that language and linguistic skills represent a bridge.
Samarbejdsudvalg bør bygge bro mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.
Works councils should provide a bridge between employers and employees.
Det kan, som det siges i betænkningen, være en bro, ikke et grundlag.
As stated in the report, it may be a bridge, but not a foundation.

Eksempelsætninger "bro" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg vil gerne understrege, at sprog og sprogfærdigheder repræsenterer en bro.
I would like to emphasise that language and linguistic skills represent a bridge.
DanishDet at bygge bro over modsætninger forudsætter tolerance, gensidig respekt og tid.
Overcoming differences requires tolerance and mutual respect and takes time.
DanishKløften findes, og vi i Bruxelles har ikke kunnet slå bro over denne kløft.
That chasm exists and we in Brussels have not been able to cross that divide.
DanishDet er meget, meget farligt at komme til at ødelægge den vigtigste bro, vi har.
This represents a very, very dangerous threat capable of undermining its very foundations.
DanishMen med politisk vilje på begge sider er det ikke komplet umuligt at bygge bro.
But with political will on both sides, they need not be unbridgeable.
DanishHer spiller Macao til trods for sin relativt beskedne størrelse en uhyre vigtig rolle som bro.
Despite its relatively small size, Macao has an extraordinary bridging function.
DanishAt bygge bro mellem EU og borgerne er blevet mere påtrængende end nogensinde før.
Bridging the gap between the European Union and its citizens has become more urgent than ever.
DanishHos alle de berørte lokalbefolkninger er der en klar og konkret modstand mod denne bro.
There is clear, solid opposition to this bridge from all the local communities concerned.
DanishJeg vil også gerne bygge bro til debatten i morgen, hr. formand.
I would also like to establish a connection with tomorrow's debate, Mr President.
DanishDer er imidlertid en vigtig bro, som skal krydses, før det ønskede mål kan nås.
There is, however, one important bridge to be crossed if this desired objective is to be achieved.
DanishSamarbejdsudvalg bør bygge bro mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.
Works councils should provide a bridge between employers and employees.
DanishEuropa skal slå bro over den kløft, der adskiller det fra konkurrenterne.
Europe must bridge the gap which separates it from its competitors.
DanishDet er således ikke et nyt forslag, men handler derimod om at slå bro over en tidsperiode.
It is not, then, a new proposal but is concerned with bridging a particular period of time.
DanishHan har virkelig forstået at slå bro mellem os i Udvalget, og 38 ud af 38 har sagt ja!
Indeed, he knew how to build bridges with us in the Committee, and 38 out of 38 were in favour.
DanishSpørgsmålet er derfor, om konventet kan slå bro over kløften til befolkningen.
It also remains to be seen whether the Convention can narrow the gulf between the EU and the people.
DanishVi glæder os over forsøgene på at bygge bro i forhold til USA.
We welcome the attempts to rebuild bridges in our transatlantic friendships.
DanishVi vil støtte Dem i at få slået bro mellem politik og finansiel strenghed.
We will support you in uniting policy and financial stringency.
DanishParlamentet har derfor al mulig grund til at samarbejde og forsøge virkelig at slå denne bro.
I too fight for French agriculture, but he should get his facts right.
DanishJeg mener imidlertid, at vi inden for de kommende par uger bør forsøge at slå bro over disse kløfter.
Central to that relationship is the credibility of the way we do our business.
DanishHr. formand, hr. kommissær, indlægget lige før danner egentlig udmærket bro til mit indlæg.
Mr President, Commissioner, the speech we just heard was in fact an excellent bridge to mine.