Dansk-engelsk oversættelse af "broder"

DA

"broder" engelsk oversættelse

EN
DA

broder {en}

volume_up
broder (også: bror, brormand)
Da sagde hendes Broder Absalon til hende: "Har din Broder Amnon været hos dig?
And Absalom her brother said unto her, Hath Amnon thy brother been with thee?
Men Broder fører Sag imod Broder og det for vantro!
But brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers!
Thi dersom din Broder bedrøves for Mads Skyld da vandrer du ikke mere i Kærlighed.
But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably.

Eksempelsætninger "broder" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDa sagde hendes Broder Absalon til hende: "Har din Broder Amnon været hos dig?
And Absalom her brother said unto her, Hath Amnon thy brother been with thee?
DanishThi dersom din Broder bedrøves for Mads Skyld da vandrer du ikke mere i Kærlighed.
But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably.
DanishSå faldt han grædende sin Broder Benjamin om Halsen og Benjamin græd i hans Arme.
And he fell upon his brother Benjamin's neck, and wept; and Benjamin wept upon his neck.
DanishDa sagde hun: "Lad din Broder Adonija få Abisjag fra Sjunem til Hustru!
And she said, Let Abishag the Shunammite be given to Adonijah thy brother to wife!
DanishTil de tredive hørte Asa'el' Joabs Broder; Elbanan Dodos Søn fra Betlehem;
Asahel the brother of Joab was one of the thirty; Elhanan the son of Dodo of Bethlehem,
DanishBetuel avlede Rebekka; disse otte har Milka født Abrahams Broder Nakor
And Bethuel begat Rebekah: these eight Milcah did bear to Nahor, Abraham's brother.
DanishDen som siger at han er i Lyset og hader sin Broder han er i Mørket endnu.
He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness even until now.
DanishOg du skal tilvirke din Broder Aron hellige Klæder til Ære og Pryd
And thou shalt make holy garments for Aaron thy brother for glory and for beauty.
DanishOg han tilstedte ingen at følge med sig uden Peter og Jakob og Johannes Jakobs Broder.
And he suffered no man to follow him, save Peter, and James, and John the brother of James.
DanishJeg byder dem velkommen her både som europæere og som en finsk-ugrisk broder fra Ungarn.
Mari opposition newspapers can be printed only outside of the Republic.
Danishmen Profeten Natan Benaja Kærnetropperne og sin Broder Salomo indbød han ikke.
But Nathan the prophet, and Benaiah, and the mighty men, and Solomon his brother, he called not.
DanishMen han sagde: "Din Broder kom med Svig og tog din Velsignelse!
And he said, Thy brother came with subtilty, and hath taken away thy blessing!
Danishhans Broder hed Jubal; han blev Stamfader til alle dem der spiller på Harpe og Fløjte.
And his brother's name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and organ.
DanishMen Rebekka havde en Broder ved Navn Laban; han løb ud til Manden ved Kilden;
And Rebekah had a brother, and his name was Laban: and Laban ran out unto the man, unto the well.
DanishDen som elsker sin Broder bliver i Lyset og der er ingen Forargelse i ham.
He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him.
DanishMen nogen anden af Apostlene så jeg ikke men kun Jakob Herrens Broder.
But other of the apostles saw I none, save James the Lord's brother.
DanishSimeon og Levi det Broder Par Voldsredskaber er deres Våben.
Simeon and Levi are brethren; instruments of cruelty are in their habitations.
DanishDen der er efterladen i Gerning er også Broder til Ødeland.
He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster.
DanishAbisjaj Joabs Broder Zerujas Søn var Anfører for de tredive.
And Abishai, the brother of Joab, the son of Zeruiah, was chief among three.
DanishThi den som gør Guds Villie det er min Broder og Søster og Moder.
For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and my sister, and mother.