Dansk-engelsk oversættelse af "broderskab"

DA

"broderskab" engelsk oversættelse

DA

broderskab {et}

volume_up
broderskab
Hamas er fortsat en terrororganisation med forbindelse til Det Muslimske Broderskab og Hizbollah.
Hamas remains a terrorist organisation with links to the Muslim Brotherhood and Hezbollah.
Broderskab ligger til grund for europæisk enhed.
Brotherhood underpins European unity.
EU bør være stolt af dets arv, stolt af at have givet sådan et bevis på broderskab.
The European Union should be proud of this heritage, proud of having given such proof of brotherhood.
broderskab
volume_up
frat {substantiv} [am.eng.] [hverd.] (fraternity)

Eksempelsætninger "broderskab" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEn gruppe tilhørende det muslimske broderskab er kommet til magten ad demokratisk vej.
A group that belongs to the Muslim Brothers has arrived in power democratically.
DanishBroderskab er en af disse utopier, og sammen, kære kolleger, skal vi virkeliggøre dem.
Fraternity is one of these ideals and together, ladies and gentlemen, we can achieve it.
DanishI går blæste Europas store ånd gennem dette land: frihed, lighed og broderskab.
Yesterday, the great spirit of Europe blew through this country: liberty, equality and fraternity.
DanishI denne uge har vi set det broderskab og venskab, som udspringer fra international fodbold.
We saw this week the fraternity and friendship that emanates from international football.
DanishEU bør være stolt af dets arv, stolt af at have givet sådan et bevis på broderskab.
The European Union should be proud of this heritage, proud of having given such proof of brotherhood.
DanishHamas er fortsat en terrororganisation med forbindelse til Det Muslimske Broderskab og Hizbollah.
Hamas remains a terrorist organisation with links to the Muslim Brotherhood and Hezbollah.
DanishDer findes andre treheder som frihed, lighed og broderskab.
There are other kinds of triptych: liberty, equality, fraternity.
DanishKan vi ikke bidrage til, at der plantes en blomsterhave af broderskab og fred mellem den kurdiske og tyrkiske befolkning?
Can we not help to foster fellowship and peace between the Kurdish and Turkish peoples?
DanishDe europæiske folk lever ikke kun sammen i EU, men deler en fælles skæbne med broderskab og gensidig tolerance.
The European peoples do not just co-exist in the Union, but we share a destiny in brotherhood and mutual tolerance.
DanishFamiliefaderen blev dødsdømt for 20 år siden, fordi han var med i organisationen Det Muslimske Broderskab.
The head of the family had been condemned to death 20 years ago for belonging to the organisation known as Muslim Brothers.
DanishBroderskab ligger til grund for europæisk enhed.
DanishEU-25 betyder broderskab og lighed.
The Europe of 25 means fraternity and equality.
DanishUnder mottoet " fred, broderskab og demokrati " samledes mere end 300.000 mennesker i Diyarbakir til newroz-fest.
More than 300 000 people gathered for the Navruz festival in Diyarbakir under the banner " Peace, Brotherliness and Democracy ".
DanishUnder mine rejser til Tyrkiet og ved samtaler med befolkningen ytres der altid ønsker om fred, broderskab og frihed.
In my conversations with people on my trips to Turkey they have repeatedly expressed a wish for peace, brotherliness and freedom.
DanishDet er idéen om broderskab, som giver solidariteten mening, som afviser udstødelse og ensomhed, og som gør det muligt at respektere forskelle.
Fraternity gives meaning to solidarity, rejects exclusion and solitude, and ensures respect for differences.
DanishDer er ingen tvivl om, at EU har været en succes: frihed, lighed og broderskab er blevet en del af vores lovgivningsmæssige og sociale virkelighed.
By the time World War II ended in Europe, on 8 May 1945, more than 40 million people had lost their lives.
DanishJeg håber derfor, at De vil lægge lige så meget entusiasme og begejstring i opbygningen af et Europa, der fremmer solidaritet og broderskab.
So I hope you will be as enthusiastic and passionate when building a Europe which promotes solidarity and fraternity.
DanishGenerelt var størstedelen af det liberalt sindede broderskab, der går ind for en åbning af markedet, glade for, at der blev indført lovgivning om det.
In general, most of the liberally-minded market-opening fraternity were pleased to get it on the statute book.
DanishEt opråb om uafhængighed lovede både broderskab til de tidligere herskere, der " ikke gør os uret ", og at " regeringen fremover skal være retfærdig ".
The slaves overthrew their French masters and established the world's first black republic, which they named Haiti.
DanishSlogans om frihed, lighed og broderskab blev igen udbasuneret fra europæiske bannere, som de var blevet det 200 år tidligere i Paris.
The slogans of freedom, equality and brotherhood shouted out again from European banners just as they had 200 years earlier in Paris.