Dansk-engelsk oversættelse af "brohoved"

DA

"brohoved" engelsk oversættelse

DA

brohoved {et}

volume_up
1. militær
brohoved

Eksempelsætninger "brohoved" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg har altid haft den opfattelse, at Tyrkiet kunne gå hen og blive et vigtigt brohoved mellem de nuværende medlemmer af EU og den islamiske verden.
I have always believed that Turkey could be a very important bridge-head between the current Members of the EU and the Islamic world.
DanishEuropa og verden burde være i stand til at nedbryde de usynlige mure, der er opført mellem dem og kurderne, og i øvrigt tjene som brohoved for en løsning på dette problem.
The Kurds have openly expressed their will to achieve their full recognition and integrate themselves into today’ s world.
DanishJeg håber, at de kan repareres, da jeg er overbevist om, at Tyrkiet i sidste ende vil vise sig at være et vigtigt brohoved mellem EU og den muslimske verden.
I hope that this can be healed as I strongly believe that eventually Turkey will provide an important bridgehead between the EU and the Islamic world.
DanishI nogle dage blev pladsen frihedens brohoved, hvorfra der udgik appeller til den belarussiske befolkning med opfordringer til at påtage sig deres nationale identitet.
For a couple of days, that square became freedom’ s bridgehead from which appeals went out to the Belarusian people urging them to assert their national identity.
DanishNSRAC har udgjort et brohoved for at bringe fiskeinteresser, biologer og miljøforkæmpere sammen ved at få dem til at nå til fælles enighed om måder at bevare rødspætte- og tungebestande på.
The NSRAC has provided a bridgehead for bringing fishing interests, biologists and environmentalists together, getting them to agree collectively on ways of conserving stocks of plaice and sole.