Dansk-engelsk oversættelse af "brok"

DA

"brok" engelsk oversættelse

EN
DA

brok {en}

volume_up
brok

Eksempelsætninger "brok" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet kan vi også takke mennesker som kollega Brok og tidligere kollega Guigou for.
We owe this partly to our colleague Mr Brok and our former colleague Mrs Guigou.
DanishJeg yder en særlig tribut til Deres repræsentanter, Elisabeth Guigou og Elmar Brok.
I pay special tribute to your representatives Elisabeth Guigou and Elmar Brok.
DanishBrok-betænkningen giver os grund til tilfredshed, men ikke plads til at lade stå til.
The Brok report gives us grounds for satisfaction, but no room for complacency.
DanishBrok-beslutningen giver en god oversigt over problemerne i forbindelse med ESFP.
The Brok resolution is a good outline of the issues surrounding the ESDP.
DanishElmar Brok, med henblik på at nærme sig hinandens synspunkter, hvis der er behov herfor.
Quite probably, our points of view and our positions will not always be the same.
DanishBrok sagde, findes der ikke længere nogen undskyldning for at forhale udvidelsen.
As Mr Brok said, there is no longer any excuse for delaying enlargement.
DanishJeg værdsætter især den indsats, som Parlamentet og særligt udvalgsformand Brok har gjort.
I especially welcome the efforts made by this House, and in particular Mr Brok.
DanishVi har stemt imod Brok- og Lalumière-betænkningerne af flere årsager.
We have voted against the Brok and Lalumière reports for a number of reasons.
DanishHr. formand, denne Brok-Wynn-betænkning indeholder nogle grundlæggende tilkendegivelser.
Mr President, this Brok-Wynn report has some fundamental statements in it.
Danish- Hr. formand, Brok-betænkningen indeholder mange nye, visionære og opmuntrende idéer.
NATO is, and will remain, the backbone of European defence, there is no doubt about that.
DanishEt andet punkt, som er meget vigtigt for mig, har kollega Brok allerede været inde på.
A second matter which is very important to me was addressed by Mr Brok.
DanishBrok-betænkningen har i punkt 8 ikke helt undgået at kræve for meget af ansøgerlandene.
Paragraph 8 of the Brok report is being slightly over-demanding of the candidate countries.
DanishTillad mig denne bemærkning, som ligger lidt uden for Brok-betænkningen.
I wanted to make this comment whilst we are examining the Brok report.
DanishSammenfattende vil jeg sige, at jeg anbefaler Parlamentet at stemme for Brok-betænkningen.
To conclude these brief remarks, I commend the Brok report to the House.
DanishFru formand, jeg sætter stor pris på Elmar Brok, men her tager han fejl.
Madam President, I have the highest regard for Elmar Brok, but in this case he is mistaken.
Danish- Hr. formand, jeg glæder mig over det nye perspektiv, der anlægges i Brok-betænkningen.
   – Mr President, I welcome the change of perspective that is set out in Mr Brok’ s report.
DanishParlamentet føler sig, som Elmar Brok anførte det, forpligtet til at få gennemført denne udvidelse.
The loyalty of this House, as Elmar Brok has said, is to get enlargement in place.
DanishBrok glæder sig over, og jeg citerer, " det samstemmende resultat af forhandlingerne ".
This is why Mr Brok is delighted with, I quote, 'the consensual outcome of negotiations '.
DanishElmar Brok ville have været et fremragende og flertalsskabende forslag.
Elmar Brok would have been a more excellent nomination and one capable of winning a majority.
DanishDerfor støtter vi helhjertet ændringsforslag 1 til Brok-betænkningen.
Hence our enthusiastic support for Amendment No 1 of the Brok report.