Dansk-engelsk oversættelse af "brugbar"

DA

"brugbar" engelsk oversættelse

DA

brugbar {adjektiv}

volume_up
brugbar (også: nyttig)
Det er derfor en brugbar metode, som kun skal anvendes sjældent og efter aftale.
It is therefore a useful method, but one to be used sparingly and by agreement.
De er på engelsk, men jeg håber, at mine kolleger vil betragte dem som en brugbar reference.
They are in English only but I hope colleagues will find them a useful reference.
Hr. formand, jeg vil gerne takke fru Stenzel for en meget slagkraftig og brugbar betænkning.
Mr President, I would like to thank Mrs Stenzel for her very effective and useful report.
Tibets, og i denne forbindelse opfordrer vi Parlamentet til, at det nu laver en brugbar politik og accepterer udsendelse af en særlig udsending.
We therefore call upon the Council to implement the applicable policy and to agree to sending a special envoy.
Dette maskineri fører uundgåeligt til mere og mere utilfredshed og flere og flere klager fra borgerne, der har svært ved at forstå, at disse regler ikke er brugbare, realistiske og gennemførlige.
This machine will inevitably lead to a rise in the number of problems and complaints from the citizens, who might find it hard to understand why these rules are not useful, realistic or applicable.

Eksempelsætninger "brugbar" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er derfor en brugbar metode, som kun skal anvendes sjældent og efter aftale.
It is therefore a useful method, but one to be used sparingly and by agreement.
DanishDen franske model kunne være en brugbar, levedygtig løsning for den nærmeste fremtid.
The French model could offer a workable, viable solution for the immediate future.
DanishDe er på engelsk, men jeg håber, at mine kolleger vil betragte dem som en brugbar reference.
They are in English only but I hope colleagues will find them a useful reference.
DanishDet er nu op til Dem at sige, hvad De kan gøre for at oprette en brugbar mekanisme.
It is up to you to tell us what can be done to create such a system.
DanishVi skal sørge for, at vi finder en retsstatslig, brugbar løsning på denne situation.
We need to ensure that we can find a constitutional and practical solution to this problem.
DanishKommissionens forslag indeholder i den forbindelse en brugbar grænseværdi.
The Commission's proposal puts forward a workable limit in this regard.
DanishJeg er fuldt ud enig i, at dette kompromis udgør en god og brugbar løsning.
I agree fully that this compromise is a good and workable solution.
DanishHr. formand, jeg vil gerne takke fru Stenzel for en meget slagkraftig og brugbar betænkning.
Mr President, I would like to thank Mrs Stenzel for her very effective and useful report.
DanishJamen, betyder en så lang forberedelsestid så, at vi får en brugbar tekst?
Has such a long process at least resulted in a practical text?
DanishHvis De kunne bidrage til dette i de kommende måneder, ville det være en brugbar håndsrækning.
If you could make a contribution to this in the next few months, this would be a useful leg up.
DanishJeg tror, at vi har brug for denne forordning, men den skal være realistisk og brugbar.
Mr President, I welcome this report and congratulate the rapporteur on the tremendous work he has done.
DanishDen fælles holdning var mere brugbar, idet den foreslog år 2006 for de køretøjer, der allerede er i brug.
The common position was more feasible since it envisaged 2006 for vehicles already on the road.
DanishDer kan altså ændres noget, tilføjes andet, men vi har en brugbar model.
Therefore, things may be amended, others may be joined together, but it provides us with a model which may be of use.
DanishDenne model er ikke længere brugbar for Kommissionen.
That model is no longer a valid model for the Commission.
DanishVi håber, at disse indstillinger kan hjælpe dig med at udforske og interagere med dine søgeresultater på en brugbar måde.
We hope these options help you explore and interact with your search results in useful ways.
DanishEn sådan sund fornuft og brugbar løsning på problemerne med fodboldkriminalitet og -uro har længe været påkrævet.
Such a common-sense and workable solution to the problems of football crime and disorder is long overdue.
DanishEr det muligt at indføre en brugbar EU-fiskeripolitik?
DanishDenne fremgangsmåde er brugbar i hele EU.
The EU as a whole would do well to follow this example.
DanishDet virker for mig som en positiv og brugbar idé.
DanishJeg tror, at det er en brugbar metode, det vil sige den» bløde lovgivning«, allerhelst kombineret med en satsning på den civile dialog.
This is an acceptable way forward, preferably in combination with commitment to the civil dialogue.