Dansk-engelsk oversættelse af "brugbarhed"

DA

"brugbarhed" engelsk oversættelse

DA

brugbarhed {en}

volume_up
brugbarhed (også: anvendelighed)

Eksempelsætninger "brugbarhed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFra den nuværende forhandling vil jeg understrege nogle punkter og først og fremmest denne årlige betænknings brugbarhed.
I would like to emphasize certain points in this discussion, first of all the validity of this annual report.
DanishSå er vi der igen: Endnu en gang minder vi dem, der ikke mener, at euroen tjener noget formål, om dens brugbarhed.
Well, there we are: once again, reminding those people who think that it serves no purpose how useful the euro actually is.
DanishDen strenge kontrol fra Parlamentets side er ikke udtryk for et angreb, men udtryk for at få bekræftet systemernes brugbarhed.
Strict monitoring by Parliament is not an act of aggression, it is an act to safeguard the good reputation of the institutions.
DanishMen det skal naturligvis bevise sin brugbarhed i praksis, hvor det er koblet sammen med 3.000 toldkontorer og virksomheder, som vil bruge systemet.
But of course it still needs to prove its usefulness in practice, linked up to terminals in 3 000 customs offices and the firms that are to use it.
DanishDet betyder, at EU ' s lovgivning nu skal passere to forhindringer - to kontroller af lovgivningens kvalitet og brugbarhed - inden den kan vedtages.
It means that to be adopted European legislation now has to pass two hurdles, two tests as to the quality and the acceptability of such legislation.
DanishDisse ændringsforslag, der forsøger at behandle en side af afgørende betydning for projekternes og programmernes brugbarhed, vil medføre en væsentligt bedre formulering af teksten til forordningen.
These amendments, aimed as they are at tackling a crucial aspect in regard to the sustainability of the projects and programmes, will substantially improve the final draft of the regulation.