Dansk-engelsk oversættelse af "brugere"

DA

"brugere" engelsk oversættelse

EN
DA

brugere {flertal}

volume_up
brugere
Blandt de modstridende applikationer, som brugere har rapporteret, er følgende:
Conflicting applications that users have reported include the following:
Når undersøgelsens brugere høres, skal de virkelige brugere, medborgere og forbrugere, høres.
When we consult the users of a study we should be listening to the real users - individuals and consumers.
Du kan let tilføje eller fjerne brugere og tilpasse deres adgang til dine data.
You can easily add or remove users, and customize their access to your data.

Eksempelsætninger "brugere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDu kan let tilføje eller fjerne brugere og tilpasse deres adgang til dine data.
You can easily add or remove users, and customize their access to your data.
DanishDa de fleste brugere er vant til at se blå links, kan du også prøve at bruge blå.
Since most users are accustomed to seeing blue links, you might also try using blue.
DanishDet har i høj grad været styret af enkeltpersoner og brugere, som driver systemet.
It is very much governed by the individuals and users who are operating the system.
DanishFor Gmail-brugere, der angav en alternativ e-mailadresse, da de tilmeldte sig Gmail:
For Gmail users who provided an alternate email address when signing up for Gmail:
DanishSelve sektoren, virksomheder og brugere, skal også bære en del af udgifterne.
The industry itself, operators and users, must also bear a proportion of the costs.
DanishKodeord er særdeles vigtige, hvis du er i et miljø, hvor andre brugere -cont-.
Passwords are particularly important if you are in an environment where other -cont-.
DanishBrugere med iOS4+ kan installere Google Mail-appen til iOS på deres enhed.
Users with iOS4+ are able to install the Google Mail iOS app on their device.
DanishBlandt de modstridende applikationer, som brugere har rapporteret, er følgende:
Conflicting applications that users have reported include the following:
DanishFor CPC-annoncer genererer du indtjening, når dine brugere klikker på annoncerne.
For CPC ads, you'll generate earnings when your users click on the ads.
DanishBemærk, at denne tjeneste kun er tilgængelig for egnede telefoner for brugere i USA.
Please note that this service is only available on eligible phones to users in the US.
DanishBrugere kan vælge kun at spore nogle af siderne med rammer eller kun selve rammesættet.
Users may choose to track only some of the framed pages, or only the frameset itself.
DanishIfølge de første Internet-brugere kunne man alene forvente en positiv udvikling heraf.
The first Internet users would have us believe that nothing but good could come of it.
DanishDet er yderst vanskeligt for vores brugere og også meget vanskeligt for os.
It is extremely difficult for our clients and also very difficult for us.
DanishVi skal udnytte vores markedskapacitet og magt som brugere over for leverandørerne.
We are lagging behind the United States and, in some key respects, China and India as well.
DanishBemærkning til Google Apps-brugere: Denne funktion er i øjeblikket ikke omfattet af Google Apps.
Note to Google Apps users: This feature isn't currently included in Google Apps.
DanishHver dag besøger tusindvis af brugere YouTube for at dele videoer og få kontakt med hinanden.
Every day, people come to YouTube to share videos and engage with one other.
DanishBekræftede fortegnelser vises også for brugere med sætningen "Bekræftet af virksomhedsejeren".
Verified listings also appear to users with the phrase "Verified by Business Owner."
DanishAndre brugere har rapporteret, at disse programmer kan påvirke muligheden for at se kortene.
Other users have reported that these programs may affect the ability to view the maps.
DanishLad os koncentrere vores begrænsede midler om storforbryderne og ikke om de små brugere.
Let us concentrate our limited resources on the big criminals rather than the small users.
DanishVi skal også se på vejbyggeri, uddannelse af brugere og meget andet.
We also have to look at road design, user education and many other things.