Dansk-engelsk oversættelse af "brugervenlig"

DA

"brugervenlig" engelsk oversættelse

DA

brugervenlig {adjektiv}

volume_up
brugervenlig
Der er for øjeblikket tale om en yderst kompliceret og ikke-brugervenlig lovgivning.
It is a complex and very un-user-friendly piece of legislation regulation at the moment.
Det ønsker især en billig og brugervenlig ordning.
In particular they want a cheap and user-friendly regime.
For det fjerde skal IT være brugervenlig, således at størsteparten af befolkningen kan benytte sig af den.
Fourth, IT must be user-friendly so that the majority of the population can use it.
brugervenlig

Eksempelsætninger "brugervenlig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer er for øjeblikket tale om en yderst kompliceret og ikke-brugervenlig lovgivning.
It is a complex and very un-user-friendly piece of legislation regulation at the moment.
DanishFor det fjerde skal IT være brugervenlig, således at størsteparten af befolkningen kan benytte sig af den.
Fourth, IT must be user-friendly so that the majority of the population can use it.
DanishVedtagelsen af betænkningen vil medføre mere effektiv og brugervenlig gennemførelse af programmet.
Its adoption will lead to a more effective and consumer-friendly application of the programmes.
DanishJa, den juridiske status er intakt, men teksten er ikke brugervenlig.
However, the task should not be underestimated.
DanishDet ville være dejligt, hvis de var i en mere brugervenlig form, f.eks. på cd-rom, men der sker fremskridt.
It would be nice if they were in more user-friendly form, for example, on CD-ROM, but there is progress.
DanishDet ønsker især en billig og brugervenlig ordning.
In particular they want a cheap and user-friendly regime.
DanishI de næste to år må den gøres mere brugervenlig.
For the next two years it must be made more user-friendly.
DanishRådets register er ikke organiseret på en brugervenlig måde, selv om der for nylig er sket visse forbedringer.
On the basis of my inquiries since this question was tabled, I have some sympathy with the points raised by the honourable Member.
DanishParlamentet insisterer på handling med henblik på en frivillig, brugervenlig løsning, som også sikrer valgfrihed og pluralisme.
Parliament is pushing for action in order to bring about a voluntary, user-friendly solution which also guarantees real freedom of choice and pluralism.
DanishDer er et behov for at forbedre fremstillingen og sikre brugervenlig adgang til en fællesskabslovsamling, og eksisterende lovgivning og politikker skal gradvist moderniseres og forenkles.
I congratulate him on all the work that he has done but his motion has, of course, been superseded by the interinstitutional agreement.
DanishEn måde at gøre dette på ville være at gøre Kommissionen mere brugervenlig over for organisationer og enkeltpersoner, der mener, at de kan bidrage til bekæmpelse af forureningen.
One way of doing this would be to make the Commission more user-friendly towards organizations and individuals who feel that they can contribute to the battle against pollution.
DanishJeg kunne også godt tænke mig, at Revisionsrettens beretning blev lidt mere brugervenlig, og at der blev givet nogle klare anbefalinger, f.eks. en eller to klare anbefalinger pr. kapitel.
I should also have liked the Court of Auditors ' report to have been a little more user-friendly and to have provided a number of clear recommendations, for example one or two per chapter.